CYKLOOKRUH OKOLÍM KRALUP NAD VLTAVOU


Kralupy nad Vltavou-žst. (0 km) – Minice (3,5 km / 3,5 km) – Minická skála (1,5 km / 5 km) – Otvovice (1,5 km / 6,5 km) – Zákolany (2,5 km / 9 km) – Koleč (1,5 km / 10,5 km) – Třebusice (3 km / 13,5 km) – Slatina (3,5 km / 17 km) – Olovnice (2,5 km / 19,5 km) – Zeměchy (2 km / 21,5 km) – Kralupy nad Vltavou-žst. (4,5 km / 26 km)


Popis trasy :

Následující výlet je maličko delší, proto je vhodné absolvovat jej na kole. Nicméně průměrně zdatný turista jej jistě zvládne i pěšky. A protože většinou nevede po značených turistických ani cyklistických trasách, doporučuji během jízdy či chůze nahlížet do mapy KČT 09 Podřipsko.
Na cestu se vydáme z nádraží v Kralupech nad Vltavou. Od moderní železniční stanice půjdeme vlevo po modré turistické značce TZ pěší zónou podél trati na nehezké náměstí, přeťaté v polovině 19. stol. tratí vedoucí z Prahy do Drážďan. Náměstí přejdeme napříč a podél kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava dojdeme k hlavní silnici vedoucí na most TGM. Na semaforech silnici přejdeme, po lávce překonáme Zákolanský potok vlévající se nedaleko do Vltavy a před supermarketem Penny se napojíme na místní cyklostezku. Od nádraží k cyklostezce je vhodné kolo raději vést, v závislosti na denní době se zde pohybuje poměrně hodně lidí a je nutné z kola často sesedat.
Od supermarketu Penny pojedeme vlevo pod železniční most a pokračujeme podél Zákolanského potoka přes sídliště Hůrka. Na konci sídliště začíná tzv. Masnerova stezka kopírující trasu cyklostezky. U můstku za základní školou Generála Klapálka je cyklostezka přerušena. Zahneme přes můstek po místní komunikaci vlevo. Na křižovatce pojedeme rovně a pokračujeme kolem parčíku k dětskému hřišti, kde cyklostezka znovu začíná. Následujeme ji až k železničnímu přejezdu v městské části Minice, kde definitivně končí.
U přejezdu sjedeme na silnici a pokračujeme vlevo několik stovek metrů směrem na Prahu a před kostelem sv. Jakuba Většího zahneme vpravo na Otvovice po silnici č. 101. Přejedeme trať vedoucí z Kralup na Kladno a pokračujeme k Minické skále nacházející se po pravé straně nad silnicí u vstupu do údolí Rusavky.
Minická skála byla v r. 1986 kvůli výskytu rostlinných společenstev skalnatých stepí vyhlášena přírodní památkou. Na vrchol skály nevede žádná oficiální trasa, ale vyšlapanými cestičkami v poměrně hustém porostu lze vylézt nahoru a rozhlédnout se do zalesněného údolí Rusavky.
Od Minické skály nás silnice povede přes Otvovice, kde má své sídlo zpěvačka Lucie Bílá, do Zákolan. U cesty vedoucí na Budeč v domku č.p. 19 se v r. 1884 narodil dělnický prezident Antonín Zápotocký. Na návsi stojí jeho socha v životní velikosti. My ale na náves nedojedeme a za podjezdem želežniční trati odbočíme doprava, přejedeme koleje a pokračujeme do kopce přes Koleč na kraj Třebusic.
V Kolči vlevo od návsi stojí za návštěvu barokní zámek s kaplí Nejsvětější Trojice. Zámek je zatím v žalostném stavu, ale Nadanční fond Koleč provádí již několik let jeho rekonstrukci. V létě 2016 byla dokončena oprava Z křídla, kam bylo umístěno Muzeum včelařství, které má ve zdejší kraji dlouho tradici.
V Třebusicích na začátku obce zahneme ostře vpravo. Silnice se po chvíli rozdvojuje, my se dáme vpravo neznačenou odbočkou na Slatinu a na další křižovatce odbočíme znovu doprava přímo do obce. Projedeme ji po hlavní silnici, za obcí mineme odbočku vpravo na Blevice a po chvíli dojedeme do Olovnice. Sjedeme do středu obce, přejedeme trať a dáme se vpravo prudším stoupáním zpět do Kralup. Míjíme zahrádkářskou kolonii, na jejímž konci odbočíme vlevo přes koleje, vyšlápneme kopec a napojíme se vpravo na hlavní tah Kralupy-Velvary. Po něm se dostaneme na kraj Kralup, na první křižovatce v obci se dáme vpravo přes železniční přejezd. Dojedeme na kruhový objezd, na němž uhneme doprava a za chvíli již po levé ruce spatříme známou cyklostezku, po které se vrátíme zpět na nádraží v Kralupech.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech

Návrh na chrám Páně v Kralupech nad Vltavou vypracoval r. 1893 architekt Jaromír Kaura a později přepracoval A. Živný. Ten stavbu koncipoval jako pseudogotickou jednolodní stavbu s pětibokým presbytářem. R. 1894 byl položen základní kámen a po 17 měsících byla stavba kostela ukončena a 27. října 1895 byl kostel vysvěcen. Byl osazen třemi zvony, které byly v r. 1917 zrekvírovány pro válečné účely. Už r. 1921 však byly posvěceny zvony nové. Kostel byl vážně poškozen při povodních v r. 2002. Za pomoci fondů EU byl však již o rok později opraven.

Kostel sv. Jakuba Většího v Minicích

Původně jednoduchý gotický kostel byl postaven na poč. 14. stol. Archeologický výzkum však prokázal, že jeho základy jsou ještě starší. Kostel byl několikrát přestavěn, poslední je neorenesanční úprava z r. 1888. V nedávné době byl objekt rekonstruován.

Minická skála

Minická skála se nachází nad údolím Zákolanského potoka a je tvořena svrchnoproterozoickými bazickými vyvřelinami. Vyskytují se zde původní stepní společenstva na podkladu spilitů, např. bělozářka liliovitá či česnek tuhý. Skála byla r. 1986 vyhlášena přírodní památkou rozkládající se na ploše 0,37 ha. V pohledu od silnice prý skála připomíná profil K.H. Borovského. V současné době je však zakryta lesním porostem a kamenný profil tak není patrný.

Otvovice

Obec, na jejímž území se již v 18. stol. pro sklárnu, jejíž trosky leží nedaleko. Nejdéle se těžilo v dole Felix. Byl založen r. 1889 v nejhlubším místě otvovické pánve. Velikost důlního pole byla 2 mil. m2 s obsahem asi 9 mil. tun uhlí. V lese v opuštěném lomu u vesnice se vyskytují zkameněliny živočichů. Ve starých popisech se obec připomíná již r. 1228, kdy náležela klášteru sv. Jiří na Pražském hradě.

Rodný dům Antonína Zápotockého v Zákolanech

V obci Zákolany na začátku silničky na Budeč stojí rodný dům československého dělnického prezidenta Antonína Zápotockého (1884-1957). Na zdi domku č. p. 19 byla umístěna pamětní deska, která byla pravděpodobně v rámci rekonstrukce domu dočasně odstraněna. RD je soukromým majetkem a není veřejnosti přístupný. Na návsi se od roku 1984 nachází socha A. Zápotockého od V. Dobrovolného.

Koleč

Základem vsi býval statek, který držel r. 1318 Vaněk z Kolče. Jeho potomci tu poté sídlili do poč. 15. stol. Snad již ve 14. stol. zde vznikla tvrz, jejíž přesné umístění není známo. Dnešní zámek nechali postavit Ubelliové v l. 1713–1714. V tomto období byla postavena a vysvěcena i kaple Nejsvětější trojice a založena zahrada. Na poč. 60. let 19. stol. získala zámek královská komora a připojila jej k nedalekému panství Zvoleněves. Po r. 1918 se zámek stal majetkem statku patřícího pod Správu státních statků Zvoleněves. Od r. 2008 je novým majitelem Nadační fond Koleč, který se snaží o jeho záchranu. V r. 2016 byla dokončena oprava Z křídla, v němž vzniklo Muzeum včelařství, které má ve zdejším kraji dlouhou tradici.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.hrady.cz ; Kacerovská, Dita. Naučná stezka Otvovické údolí a okolí Okoře. Kralupy, 2002


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky