JETŘICHOVICKÉ SKALNÍ VYHLÍDKY


Jetřichovice (0 km) – Falkenštejn (1 km / 1 km) – Mariina skála (1,5 km / 2,5 km) – Vilemínina stěna (1 km / 3,5 km) – Rudolfův kámen (1,5 km / 5 km) – Pohovka (1 km / 6 km) – Jetřichovice (2,5 km / 8,5 km)


Popis trasy :

Jetřichovické stěny leží na území našeho nejmladšího národního parku České Švýcarsko, vyhlášeného v roce 2000. Již v roce 1985 vznikla naučná stezka seznamující návštěvníky s nejzajímavějšími zákoutími skalního města. Roku 2011 byla 8 km dlouhá trasa obnovena a doplněna o nová zastavení.
Výlet do království skal zahájíme v obci Jetřichovice, která je po celý rok dostupná autobusovou linkou z Děčína. Osobní vozidla lze zaparkovat naproti informačnímu středisku v centru obce nebo na malém odstavném parkovišti u osamocených skalních věží za penzionem Švýcarský dvůr. Penzion disponuje i stylovou restaurací, kde je možné se za rozumný peníz občerstvit. Ubytovat se a poobědvat můžete také v celoročně otevřeném hostinci Dřevák v těsné blízkosti obecního úřadu.
Na výšlap se vydáme od informačního centra, před nímž se nachází zastávka autobusu a úvodní panel naučné stezky. Půjdeme po červené turistické značce TZ směrem k lesu, která nás dovede na rozcestí u areálu bývalé dětské ozdravovny zprovozněné v roce 1927. Budova v podobě rozsáhlého zámku je v současné době opuštěná, ale plánuje se její celková rekonstrukce a přeměna na luxusní hotel.
Z rozcestí si uděláme krátkou odbočku ke zřícenině skalního hrádku Falkenštejn po žluté TZ vedoucí doprava spolu s cyklotrasou č. 3076. Zhruba po 600 m dojdeme k informační tabuli při levé straně cesty, od níž stoupá příkře vzhůru neznačená stezka ke zbytkům hradu. Hradní jádro stávalo na vysokých skalních sucích, z nichž se nabízí nádherný výhled na krajinu národního parku. Výstup na plošinu prochází úzkou skalní rozsedlinou po žebříku a sešlapaných skalních stupních a vyžaduje trochu zručnosti. Tu budete ostatně potřebovat po celý dnešní výlet.
Po prohlídce hrádku se vrátíme na rozcestí u ozdravovny a vydáme se po červené TZ na kraj lesa, kudy prochází hranice národního parku České Švýcarsko, označená mohutným kamenným pomníkem. Národní park byl vyhlášen na ochranu unikátních pískovcových skal a biotopu, jež je na ně vázán. Na severu je park vymezen státní hranicí, která jej odděluje od německého protějšku, národního parku Saské Švýcarsko. V roce 2006 vinou nedbalých turistů vznikl v Jetřichovických stěnách rozsáhlý požár, jenž zachvátil téměř 18 ha lesa. Hašení trvalo týden a dalších 14 dní muselo být požářiště hlídáno a likvidována nová ohniska. Spálená plocha pak byla ponechána samovolné obnově. Správa NP tak může pozorovat vznik nového lesa a návrat rostlinných a živočišných druhů. Dnes již spáleniště není téměř znát.
Následujeme červenou TZ a v místě prvního prudšího stoupání mineme studnu v podobě malého zděného altánu a vodní rezervoár. Zařízení, vyprojektovaná ústeckým architektem Ernestem Rückerem, zásobovala zpustlou léčebnu pitnou vodou.
Cesta dále stoupá po upravených dřevěných a sklaních stupních až nás dovede k odbočce na první skalní vyhlídku opatřenou dřevěným altánem. Vyhlídka na mohutném pískovcovém bloku, zvaném dříve Velký Ostrý, byla vybudována v roce 1856 na přání majitele panství Ferdinanda Kinského a pojmenována po jeho novomanželce Marii Anně, princezně z Liechtensteinu. Stavbu altánu v podobě řeckého templu provedl tesařský mistr Franz Fischer z České Kamenice. Altán nesloužil jen pro kratochvíli panstva, ale i jako požární hláska využívaná lesní správou. Současný altán pochází z roku 2006. Předchozí vzal za své, když jej nocující turisté svou neopatrností podpálili.
Přes Balzerovo ležení, skalní převis, kde se během třicetileté války údajně ukrývali místní obyvatelé před drancujícími švédskými vojsky, nás turistická značka dovede na Vilemíninu stěnu. Upravená skalní plošina pojmenovaná po kněžně Vilhelmině Kinské nabízí krásný výhled na Jetřichovicko. I zde stávala dřevěná chatka chránící před nepřízní počasí, která se však do dnešních dob nedochovala.
Od Vilemíniny stěny pokračuje červená TZ pod vrchol zvaný Ostroh, v jehož nejvyšším bodě se nachází poslední vyhlídkový altán naší trasy. Skalní vyhlídka Rudolfův kámen byla pojmenována po zdolání Rudolfem Kinským v roce 1824 a opatřena dřevěnou stavbou, první svého druhu na Jetřichovicku. Přístup k altánu je poměrně náročný a je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zvláště, je-li po dešti a skály jsou kluzké.
Od Rudolfova kamene pokračujeme po vrstevnici na rozcestí zvané Pohovka. S rozvojem turistiky v oblasti se na frekventovaná místa začaly umisťovat lavičky, aby si turisté měli kde odpočinout. I vy si můžete pohovět na velké vyřezávané lavici ve stínu Purkartického lesa. Z Pohovky se vrátíme po zelené TZ kolem nevšedních pískovcových útvarů zpět do Jetřichovic.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: cs.wikipedia.org ; www.ceskosaske-svycarsko.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky