KŘÍŽOVOU CESTOU NA JEDLOVOU A TOLŠTEJN


Jiřetín pod Jedlovou (0 km) – Křížová hora (0,5 km / 0,5 km) – Jedlová (2,5 km / 3 km) – Tolštejn (2,5 km / 5,5 km) – Lesné (1,5 km / 7 km) – Jiřetín pod Jedlovou (2 km / 9 km)


Popis trasy :

Výšlap do krajiny Lužických hor zahájíme na náměstí hornického městečka v Jiřetíně pod Jedlovou. Historii dolování ve zdejších rudných dolech Vám přiblíží expozice Hornického muzea za kostelem, a pokud chcete zažít skutečnou důlní atmosféru, vydejte se na Z okraj města, kde vpravo při silnici na Děčín najdete turisticky zpřístupněnou štolu sv. Jana Evangelisty. Další informace získáte na náměstí v informačním centru, před nímž se nachází parkoviště, odkud budeme vycházet.
Z náměstí se vydáme směrem k J po zelené turistické značce TZ, kolem kostela Nejsvětější Trojice a dále do kopce po asfaltové silničce k začátku Křížové cesty, která byla vystavěna ve 2. pol. 18. stol. v místech, kde došlo údajně k zázračnému uzdravení. Vyšlápneme si všech 11 rokokových zastavení a na vrcholu Křížové hory si odpočineme u kaple Povýšení sv. Kříže.
Od kaple pokračujeme dále po zelené TZ až na rozcestí "Jedlová-sjezdovka". Značení je zde maličko nejasné, cesty se různě rozcházejí a znovu spojují, proto se držte lehce vlevo (nikoli úplně vlevo). Na rozcestí vyměníme zelenou TZ za červenou a začneme příkře stoupat po svahu Jedlové zhruba do 2/3 celkové výšky hory. Poté již červená značka horu mírněji obchází, ale zdatnější z vás mají možnost pokračovat stejně příkře kratší, ale náročnější cestou přímo vzhůru.
Odměnou Vám bude ničím nerušený kruhový výhled z 23 m vysoké kamenné rozhledny do krajiny CHKO Lužické hory. Za dobré viditelnosti a s dalekohledem byste z Jedlové měli spatřit na 40 rozhleden v Česku, Německu a Polsku 
Po zdolání rozhledny musíme ještě posedět v příjemné výletní restauraci, kterou nechal pod rozhlednou postavit kníže Kinský. Po občerstvení sejdeme kousíček zpět na rozcestí "Jedlová-odbočka" a dáme se vlevo po červené TZ ve směru na Tolštejn. Ta nás dovede na rozcestí - rovně pokračuje neznačená cesta zpět ke "Sjezdovce", my se dáme vpravo po červené TZ až na rozcestí "U Ranče", kde se červená TZ kříží se zelenou TZ. Červenou TZ stále neopouštíme a následujeme ji až na rozcestí pod zříceninou hradu Tolštejna. Odtud nás červeně značená odbočka dovede až na hrad.
Tolštejn je nejlépe dochovanou zříceninou Lužických hor a díky iniciativě jiřetínské radnice se podařilo zastavit jeho další chátrání. Hrad dal též jméno turistickému mikroregionu Tolštejnské panství, které vzniklo v r. 2001 na podporu cestovního ruchu.
Po prohlídce hradu, z něhož je obdobně dokonalý výhled jako z rohledny na Jedlové, se můžeme znovu občerstvit, tentokrát v restauraci citlivě zakomponované přímo do zřícenin hradu. Poté se vrátíme na rozcestí pod Tolštejnem a pokračujeme po červené TZ vpravo po silničce a posléze nezpěvněné cestě na kraj obce Lesné. Na rozcestí v obci vyměníme červenou TZ za žlutou a vydáme se vlevo polní cestou zpět do Jiřetína pod Jedlovou. Žlutá TZ nás povede přes louku k odstavnému parkovišti a pak městskou zástavbou kolem zmiňovaného Hornického muzea k informačnímu centru.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Křížová hora

Na vrchu o nadmořské výšce 563 m nad Jiřetínem pod Jedlovou vzniklo v 18. stol. poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátí se nejmladší z nich. Nemocný na nohy, nechá vystavět na úpatí hory dřevěný kříž, a po svých modlitbách je uzdraven. Místo se stalo známým, a poté sem začalo přicházet mnoho trpících. O založení křížové cesty a výstavbu kaple se zasloužil zdejší farář Gottfried Liessner. Celý areál byl vysvěcen 17. září 1764. Areál byl r. 1969 prohlášen kulturní památkou.

Jedlová

Jedlová je se svými 774 m n. m. třetím nejvyšším vrcholem Lužických hor. Vede přes ni důležité evropské rozvodí - voda ze severního svahu odtéká do Baltického moře, zatímco z jižního svahu do Severního moře. Geologickou zajímavostí je zlomová čára probíhající severním úbočím hory. V r. 1891 byla na vrcholu postavena 23 m vysoká kamenná rozhledna. V téže době nechal kníže Ferdinand Kinský vystavět u rozhledny restauraci. Obojí bylo v provozu ještě za druhé světové války a od té doby chátraly. S rekonstrukcemi se začalo r. 1992 a dnes oba objekty slouží turistické veřejnosti. Z rozhledny je nádherný kruhový výhled. Na vrcholu se též nachází od r. 1905 pomník Friedricha Schillera.

Tolštejn

Zřícenina středověkého hradu připomínaného poprvé r. 1337. Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužice a ve své době byl významným a mocným opevněním. Prvními majiteli byli Vartenberkové, kolem r. 1402 přechází hrad na pány z Dubé, kteří celé tolštejnské panství začlenili mezi své ohromné državy na severu Čech. R. 1481 získali panství i s hradem Šlejnicové ze Saska. Po r. 1587 se v držení hradu vystřídalo několik majitelů až v období třicetileté války r. 1642 hrad oblehla a ohnivými střelami vypálila švédská vojska. Vyhořelý hrad už nebyl nikdy obnoven.


Ubytování České Švýcarsko - Široká nabídka ubytování v Českém Švýcarsku za výhodné ceny!

Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.jiretin.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky