ZA ÚSVITEM NAŠICH DĚJIN NA TETÍN


Srbsko-žst. (0 km) – Lom Tetín (1,5 km / 1,5 km) – obec Tetín (4 km / 5,5 km) – pivovar Berounský medvěd (3,5 km / 9 km) – lom Alkazar (3,5 km / 12,5 km) – Barrandova jeskyně (0,5 km / 13 km) – Srbsko-žst. (2 km / 15 km)


Popis trasy :

Český kras nejsou jen Koněpruské jeskyně, lomy Amerika a hrad Karlštejn, ale např. i malebné údolí řeky Berounky u Tetína, kudy kráčela historie a zanechala zde nesmazatelné stopy. Pojďme se s místem seznámit blíž.
Během výletu nás až na dva krátké úseky nebude provázet žádné turistické značení, proto doporučuji orientovat se podle mapy KČT 36 Okolí Prahy – západ. Výchozím bode výletu je dobře dostupná železniční zastávka Srbsko ležící na trati č. 171 Praha-Beroun. Ze zastávky vyjdeme na silnici před nádražím a dáme se po ní vpravo. Na křižovatce u Srbské lávky pokračujeme rovně po chodníku k železničnímu přejezdu, přejdeme koleje a brzy začneme ostrou pravotočivou zatáčkou stoupat po silnici ve směru na Tetín. Chodník končí u přejezdu a po silnici jezdí běžně auta, proto buďte opatrní a na řidiče si dávejte pozor.
Zhruba v polovině cesty mezi Srbskem a Tetínem projdeme kolem částečně zatopeného lomu Tetín. Ze silnice k němu vede vpravo odbočka, nelze ji minout. Lom je dosud v provozu, ale o víkend, kdy se nepracuje, se do něj dá při zvýšené opatrnosti zblízka nahlédnout.
Po silnici pokračujeme až do centra obce Tetín. Po hlavní silnici dojdeme na křižovatku za obecním úřadem a dáme se vpravo na Beroun. Přijdeme na náves obce, která patří k nejstarším vsím u nás. Místo bylo osídleno již v paleolitu a době hradištní. Pověsti spojují Tetín už s Krokovou dcerou Tetou, archeologicky jsou ale počátky Tetína datovány do 10. stol., kdy snad v místě dnešní fary stával dřevěný knížecí dvorec, který se stal vdovským sídlem kněžny Ludmily. Ta zde byla r. 921 na příkaz její snachy Drahomíry zavražděna a Ludmila se tak později stala první světicí uváděnou ve spojitosti s Přemyslovci.
V Tetíně se ze starších dob dochovalo několik památek. Na ostrohu nad řekou Berounkou na V okraji obce naleznete zříceniny gotického hradu z 1. pol. 13. stol. Zříceniny leží na území přírodní rezervace Tetínské skály a nabízí se od nich krásný výhled do údolí Berounky. Severně od návsi na skalách nad řekou stojí v místě pravděpodobného pohřbu kněžny Ludmily kostel sv. Jana Nepomuckého. V JV rohu návsi najdeme v těsné blízkosti dva kostely, prostý románský kostel sv. Kateřiny z poč. 12. stol. a barokní kostel sv. Ludmily z 2. pol. 17. stol. Návsi vévodí opravený zámek, jehož současná podoba pochází z 18. stol. V zámecké zahradě se dochovaly valy předhradí tetínského hradu. Zámek bohužel není veřejnosti přístupný, ale vedle něj lze navštívit místní muzeum a poslechnout si každou celou hodinu zvonkohru hrající část písně „Nad Berounkou pod Tetínem“. Na prohlídku Tetína si vyhražte dostatek času, je tu krásně a spousta věcí k vidění 
Z Tetína se vydáme silnicí mezi zámkem a muzeem po modré TZ směr Beroun. Pokračujeme po modré TZ přes Zavadilku na nádraží v Berouně. Za mostem vlevo od nádraží v prostorách bývalého kovošrotu navštívíme pivovar Berounský medvěd navazující dlouhou tradidi vaření piva v Berouně. Kromě výborného pěnivého moku a chutného jídla se nabízí též prohlídka pivovaru, při níž si prohlédnete varnu piva na přímý otop dřevem, což je v rámci našich pivovarů unikát.
Až se posilníme, vrátíme se zpět k nádraží a vydáme se směrem do města k dálničnímu mostu. Před ním se napojíme na červenou TZ a odbočíme po ní vpravo. Přejdeme železniční most a těsně za ním seběhneme vlevo na silnici č. 116, kudy vede cyklotrasa s názvem Po stopách českých králů. Té se budeme držet cestou zpět do Srbska. Podejdeme železniční trať, za ní se silnice stáčí vlevo a za zatáčkou uhýbá vpravo malá asfaltka, která nás svede na levý břeh řeky. Po cyklostezce dojdeme k lomu Alkazar, který je známým cvičným terénem pro horolezce.
Pár desítek metrů za místem, kde se vlévá potok Loděnice do Berounky a k cyklostezce se připojuje žlutá TZ od Hostimi, je po levé straně ve skalnaté stráni úžlabina vedoucí ke vchodu do Barrandovy jeskyně. Dvoupatrová jeskyně není oficiálně přístupná, nicméně spousta lidí zákaz nerespektuje. My vstoupili pouze do prostoru horního patra a dál jsme se neodvážili, povrch byl velmi kluzký a nebyli jsme na to vhodně vybaveni.
Od jeskyně pokračujeme podél řeky po žluté TZ do Srbska, přejdeme Srbskou lávku a za ní odbočíme vpravo k železniční zastávce.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Lom Tetín

Lom Tetín je jedním ze zdejších vápencových lomů, který je dodnes v provozu. Leží v údolí řeky Berounky na jejím pravém břehu těsně vedle železniční trati Praha-Plzeň. Nachází se uprostřed rozsáhlého masivu vápencových skal, které zde lemují koryto řeky a jsou součástí komplexu Barrandienu.

Tetín

Tetín je památné místo z úsvitu našich dějin. V obci naleznete nepřístupný barokní zámek se zvonkohrou, která je součástí zámeckých hodin. Každou celou hodinu hraje známou píseň "Nad Berounkou pod Tetínem". Kromě barokního kostela sv. Ludmily z 2. pol. 17. stol. zde stojí též původně románský kostel sv. Kateřiny. Na ostrohu nad řekou Berounkou se zachovaly zbytky hradu založeného r. 1288 Václavem II. Na místě proběhl archeologický průzkum a bylo prokázáno, že první fáze hradu vznikla již kolem pol. 13. stol. pravděpodobně v souvislosti se zánikem funkce staršího tetínského hradiště, jehož areál se rozkládal v místech dnešní obce a plnil pro hrad funkci předhradí.

Tetínské skály

V přírodní rezervaci Tetínské skály najdeme více než 30 jeskyní, v jejichž prostorách byly objeveny důležité archeologické nálezy. Vyskytují se zde významná společenstva skalních stepí, roste tu hvozdík sivý, tařice skalní a lomikámen vždyživý a trsnatý. Chodby jeskyní jsou zimovištěm netopýrů.

Pivovar Berounský medvěd

První zmínky o vaření piva v Berouně se vztahují k r. 1295, kdy král Václav II. povýšil Beroun na královské město a udělil mu právo várečné a sladovnické. V r. 1872 si měšťané postavili společný pivovar fungující až do r. 1978. Tradici vaření piva obnovili v r. 1998 manželé Mayerovi, když v areálu bývalého kovošrotu založili rodinný pivovar Berounský medvěd. Pivo se vaří tradičným způsobem, pod varnami se topí dřevem a v zásobě sladu je pivovar soběstačný, protože vlastní sladovnu v obci Suchomasty.

Barrandova jeskyně

Barrandova jeskyně vznikla ve spodnodevonských vápencích v JZ části silursko-devonské pánve Barrandienu. Vstupní část jeskyně je tvořena vysokými meandrujícími chodbami. Na několika místech se nachází zbytky zvětralé a olámané výzdoby, dno chodeb je pokryto nepříliš mocnou vrstvou hlinitých sedimentů. Horní konec tzv. Horké chodby je uzavřen zpevněnými štěrkovitými sedimenty.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.hrady.cz ; www.tetin.cz ; cs.wikipedia.org ; berounskymedved.com


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky