KRÁTKÁ TOULKA KLOKOČSKÝMI SKALAMI


Klokočí-parkoviště (0 km) – Klokočské průchody (0,5 km / 0,5 km) – Jeskyně Postojná a Indiánské pohřebiště (1 km / 1,5 km) – Klokočské průchody (1 km / 2,5 km) – Rotštejn-hrad (1 km / 3,5 km) – Rotštejn-obec (0,5 km / 4 km) – Dubecko (2 km / 6 km) – Klokočí-parkoviště (3 km / 9 km)


Popis trasy :

Při výletu do Klokočských skal se podíváme do méně známé a méně navštěvované východní části CHKO Český ráj. Neprávem opomíjená oblast láká menšími skalními městy s mnoha jeskynními dutinami a příjemným počtem turistů, kteří sem zavítají o poznání méně často, než do Prachovských skal a Hruboskalska.
Toulku zahájíme na parkovišti na J okraji obce Klokočí u kapličky s občerstvením. Obec je nejsnáze dostupná po vlastní ose, koleje sem nevedou a autobusy jezdí spíš sporadicky. Z parkoviště se vydáme po hlavní silnici procházející obcí směrem k S, projdeme kolem obecního úřadu, za nímž se nachází křižovatka. Dáme se vlevo na Turnov, a pak první odbočkou u stodoly vlevo. Zde se již napojíme na červeně značenou turistickou trasu. U odbočky také začíná naučná stezka NS Klokočské skály, jejíž část si během výletu projdeme.
Po chvíli dorazíme k hostinci Pod Průchody, kde je možné se občerstvit a zakoupit turistickou známku No. 1197 - Klokočské průchody. Od hostince vystoupáme po červené TZ 70 m dlouhou skalní soutěskou zvanou Klokočské průchody na rozcestí stejného jména a pokračujeme rovně, tentokrát po žluté TZ kolem restaurace Na Klokočských skalách až k největší pískovcové jeskyni Českého ráje Postojna.
Vchod do jeskyně se nachází pár metrů nad značenou cestou. Jeskyně, zvaná též Amerika, je volně přístupná a její rozloha dosahuje téměř 300m2. K jejímu prozkoumání přibalte do batůžku baterku a dávejte pozor na hlavu, strop jeskyně je poměrně nízký.
Postavíme-li se čelem ke vchodu do jeskyně a budeme pokračovat dále vlevo po vyšlapané cestičce podél skal mimo turisticky značenou trasu, dojdeme k malé jeskyni nazvané Indiánské pohřebiště. Je přístupná pouze plazením po břiše :-) Kdysi byla skalní dutina skutečně upravena do podoby pohřebiště, dnes je však jen smutnou vzpomínkou na časy nedávno minulé a dokladem práce všudypřítomných zlodějů a vandalů.
Od jeskyně vystoupáme mezi skalami zpět na žlutou TZ a vrátíme se stejnou cestou na rozcestí "Klokočské průchody" a budeme pokračovat po žluté TZ přírodní rezervací Klokočské skály až ke zřícenině skalního hradu Rotštejn. Cesta vede po zalesněném vrcholovém plató cca 1800 m dlouhé skalní hradby. Z několik skalních vyhlídek se nabízí překrásný výhled do údolí potoka Stebenky, na horu Kozákov s rozhlednou i skalní defilé, po němž trasa vede.
Hrad Roštejn byl založen ve 2. pol. 13. stol. některým z příslušníků rodu Markvarticů. Do dnešních dob se z kdysi mohutného hradu dochovalo jen málo. O to, co zbylo, se v současti stará spolek Ochrana Klokočských skal, z.s. Vstup na hrad je zpoplatněn a podobně jako předchozí vyhlídky umožňuje široký rozhled do kraje pod skalami a jeho blízké okolí.
Po prohlídce hradu sestoupáme ze skal po žluté či modré TZ do obce Rotštejn a dáme se vlevo po asfaltové silničce kolem hřbitova zpět do Klokočí nebo si trasu ještě obohatíme o výstup na rozhlednu Dubecko. V tom případě se v Rotštejně nedáme vlevo, ale vpravo a budeme pokračovat po silnici po žluté TZ na křižovatku s hlavní silnicí č. 283 vedoucí od Turnova. Žlutou TZ zde vyměníme za zelenou, přejdeme silnici a pokračujeme po mostku přes Stebenku do obce Dubecko. Projdeme vsí a na rozcestí Dubecko-u rozhledny se dáme zeleně značenou odbočkou vpravo k vysílači. Po pravé ruce mineme stavení, v němž je možné v případě potřeby zapůjčit klíče od rozhledny, a již si to míříme k vyhlídkové věži.
Jedná se telekomunikační stožár opatřený ve výšce 33 m vyhlídkovou plošinou. Rozhledna byla zpřístupněna v r. 2002 a otevírá se z ní kruhový výhled na Semilsko, Turnovsko a CHKO Český ráj. Za větrného počasí se rozhledna krásně kýve, a pokud byste při její návštěvě měli horečku přes 38° jako já, bude Vám výkyv připadat smrtelný :D
Až se dostatečně rozhlédnete, sestoupejte zpět na pevnou zem, nezapomeňte vrátit klíče od rozhledny a stejnou cestou se vraťte na parkoviště do obce Klokočí.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Klokočské skály

Klokočské skály spolu s nedalekými Betlémskými skalami tvoří od r. 1985 základ přírodní rezervace. Skály jsou tvořeny prvohorními svrchnokřídovými pískovci o mocnosti až 60 m, které byly vyzdviženy do plošiny zakončené asi 1600 m dlouhou skalní stěnou. Kromě pro pískovcové oblasti typických skalních měst, která se vytvářejí na okrajích pískovcových masivů, se v této oblasti vytvářejí útvary, které jsou označovány jako pseudokras. Podobně jako ve vápencových a dolomitových oblastech zde dochází ke zkrasovatění, tedy vytváření jeskyní a dutin a s nimi spojených povrchových krasových jevů. Zatímco pravý kras vzniká chemickým rozpouštěním a případně usazováním hornin, pseudokrasové jevy vznikají hlavně mechanickým zvětráváním způsobeným fyzikálním rozrušováním horniny vlivem střídání teplot a zamrzání vody. Celkem je v Klokočských a Betlémských skalách registrováno okolo tří set pseudokrasových jeskyní.

Postojna

Ve zdejších kaňonech a soutěskách se nachází i největší pseudokrasová jeskyně Českého ráje, jeskyně Postojna, někdy nazývaná Amerika. Za jejím nízkým vstupem je Velká síň o rozměrech 16 × 18 m. V zadní části pak přechází ve Spletitou chodbu. Hned u vchodu do jeskyně odbočuje Malá síň o rozměrech 8 × 4 m. Nejen, že tato jeskyně je největší v Českém ráji, ale je i jediná veřejnosti přístupná a navíc je to jedna z významných archeologických lokalit. Ve 30.-40. letech minulého století zde byly nalezeny pozůstatky lužické kultury z období 12 až 9 tisíc let př. n. l. Nejstarší osídlení v Českém ráji bylo nalezeno v Jíslově jeskyni, která se rovněž nachází v Klokočských skalách. Jedná se o nástroje z doby kamenné staré okolo padesáti tisíc let.

Rotštejn

Hrad byl založen v pol. 13. stol. na třech skaliskách šlechtici z rodu Markwarticů. Již r. 1318 za doby Voka II. z Rotštejna, který měl spory se šlechtici z okolí, byl hrad dobyt a vypálen. Později byl obnoven a pravděpodobně přežil bez větší úhony i husitské války. V r. 1514 je ale hrad uváděn již jako pustý. Nové obyvatele získal hrad za třicetileté války, kdy se sem stáhli obyvatelé okolních vesnic, kteří ve skalách pod hradem vybudovali provizorní příbytky. Postupně tu vzniklo pět usedlostí s chlévy, z nichž některé byly obývány ještě v 19. stol. V 1. pol. 20. stol. pak došlo ke zřícení části hradního zdiva a kusu jedné ze skal. V r. 1941 byla skrz hrad vylámána turistická stezka a přímo do hradu bylo vytesáno schodiště. Dnes se o hrad stará občanské sdružení Ochrana Klokočských skal.

Dubecko

Rozhledna na kopci Dubecko byla postavena poblíž stejnojmenné osady v r. 2001 a na začátku sezony 2002 byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti. Jedná se o vysílač mobilního operátora opatřený schody a vyhlídkovou plošinou pro turisty. Ocelová konstrukce je 50 m vysoká a otevírá se z ní ničím nerušený pohled na CHKO Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Bezděz či Ralsko. Rozhledna je přístupná od dubna do října, a pokud narazíte na zamčenou branku, je možné zapůjčit si klíč v čp. 6 v Dubecku.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.cestovatel.cz ; rozhledny.webzdarma.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky