VÝŠLAP NA KOZÁKOV


Klokočí (0 km) – Rotštejn-hrad (1 km / 1 km) – Podloktuší (1 km / 2 km) – Loktuše (0,5 km / 2,5 km) – Kozákov (2 km / 4,5 km) – Drábovna (1 km / 5,5 km) – Vesec (2,5 km / 8 km) – Klokočí (1,5 km / 9,5 km)


Popis trasy :

V pořadí druhý pěší výlet V částí Českého ráje Vás dovede na pověstmi opředenou horu Kozákov. Putování zahájíme na parkovišti na J okraji obce Klokočí u kapličky s občerstvením. Obec je nejsnáze dostupná po vlastní ose, koleje sem nevedou a autobusy jezdí spíš sporadicky. Z parkoviště se vydáme po hlavní silnici směrem k J do obce Rotštejn, nad níž se ve skalách nacházejí zříceniny stejnojmenného hradu. U občerstvení Pod hradem se napojíme na modrou turistickou značku TZ a vystoupáme vpravo lesní pěšinou až ke skalnímu hradu.
Ten byl na hraně pískovcové plošiny Klokočských skal založen ve 2. pol. 13. stol. některým z příslušníků rodu Markvarticů. Do dnešních dob se z kdysi mohutného hradu dochovalo jen málo. O to, co zbylo, se v současti stará spolek Ochrana Klokočských skal, z.s. Vstup na hrad je možný jen v návštěvních hodinách a je zpoplatněn. Z nejvyšších partií hradního areálu se naskýtá krásný výhled do kraje pod skalami a V část chráněné oblasti Český ráj kolem Kozákova.
Od hradu se po žluté TZ vrátíme do obce Rotštejn a budeme toto značení následovat vpravo po asfaltové silničce až na vrchol Kozákova. Žlutá TZ nás dovede na křižovatku silnic pod kopcem. Odbočíme doprava a po hlavní ulici bez chodníku dojdeme na další velkou křižovatku v obci Podloktuší. Projdeme pravotočivou zatáčkou pod restaurací Loktuše, za níž turistická trasa uhýbá oficiálně vlevo a vede málo znatelnou pěšinou přes louku, na níž se staví nové rodinné domy. Pokud byste tuto odbočku minuli nebo ji vzhledem k počasí nechtěli absolvovat (může být mokro, bahno), pokračujte ještě několik desítek metrů po silnici směrem na Lestkov a odbočte na první křižovatce přímo do obce Loktuše.
Projďete vsí po hlavní silničce, na kterou se brzy napojí žlutá TZ. Ta Vás provede celou obcí a na jejím S okraji odbočí vlevo a začne mírně stoupat po úpatí hory. Zhruba v polovině cesty z Loktuše do Podkabelí se žlutá TZ odpojuje od asfaltové silničky vpravo a pokračuje přes louku k lesu. Odbočka je značena na sloupu elektrického vedení, ale lze ji snadno přehlédnout, proto zde dávejte pozor. Lesem dojdeme na rozcestí turistických tras „Pod Radostnou studánkou“, odkud budeme pokračovat rovně po žluté kolem Radostné studánky až na vrchol Kozákova. Závěrečný výstup je trochu namáhavější, ale cíl dnešní cesty za to opravdu stojí 
Kozákov je se svými 744 m nejvyšší horou Českého ráje. Své jméno získal prý podle pověsti o neposlušné koze a malém pasáčkovi, který ji ze vzteku zabil kamenem. Vrch je již od pravěku vyhledávaným nalezištěm drahých kamenů. V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu, záhnědy a dalších polodrahokamů. V r. 1985 byly Z svahy Kozákova vyhlášeny národní přírodní rezervací. Daleko dříve, v r. 1928, byla na Kozákově otevřena turistická chata postevená ze sbírek, darů a příspěvků okolních měst a v r. 1995 přibyla kovová, 40 m vysoká rozhledna nabízející překrásný výhled na Český ráj, Pojizeří, České středohoří, Jizerské a Lužické hory, Ještěd, Krkonoše, Broumovskou vrchovinu a Orlické hory.
Po vydatném odpočinku a občerstvení v turistické chatě se vydáme od rozhledny vlevo po červené TZ vedoucí kousek po asfaltce, poté červená TZ uhýbá vlevo do lesa a klesá z vrchu Kozákova zpět do údolí. Na rozcestí „Kozákov-severní rozc.“ Se červená TZ rozdvojuje, my půjdeme vlevo a mineme skalní sluj zvanou Drábovna a několik vyhlídek do údolí. Po sestupu se červená TZ napojí na silnici a pokračuje vlevo do obce Vesec. Projdeme obcí a vystoupáme k rozcestníku „Fialník“ před třešňovým sadem, kde se červená TZ kříží s modrou TZ. Od rozcestníku pokračujeme sadem po červené TZ zpět do obce Klokočí. Po připojení červené TZ na silnici se dáme vlevo, mineme autobusovou zastávku s telefonní budkou a na křižovatce odbočíme vlevo směrem k parkovišti.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Rotštejn

Hrad byl založen v pol. 13. stol. na třech skaliskách šlechtici z rodu Markwarticů. Již r. 1318 za doby Voka II. z Rotštejna, který měl spory se šlechtici z okolí, byl hrad dobyt a vypálen. Později byl obnoven a pravděpodobně přežil bez větší úhony i husitské války. V r. 1514 je ale hrad uváděn již jako pustý. Nové obyvatele získal hrad za třicetileté války, kdy se sem stáhli obyvatelé okolních vesnic, kteří ve skalách pod hradem vybudovali provizorní příbytky. Postupně tu vzniklo pět usedlostí s chlévy, z nichž některé byly obývány ještě v 19. stol. V 1. pol. 20. stol. pak došlo ke zřícení části hradního zdiva a kusu jedné ze skal. V r. 1941 byla skrz hrad vylámána turistická stezka a přímo do hradu bylo vytesáno schodiště. Dnes se o hrad stará občanské sdružení Ochrana Klokočských skal.

Kozákov - hora

Kozákov (744 m), součást geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet, je nejvyšší horou Českého ráje. Tvoří hranici tří oblastí horního Pojizeří Turnovska, Semilska a Železnobrodska, které jsou různého geologického stáří. Železnobrodsko je zbudováno z prvohorních krystalických břidlic, Semilsko je utvořeno horninami nejmladších prvohor, které nazýváme permokarbon. Druhohorní Turnovsko je tvořeno horninami útvaru křídového, hlavně pískovci a slíny. Čedičový vrch byl už od pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů. Na západním svahu Kozákova se nachází Měsíční údolí se dvěma velkými jeskynními převisy, pod nimiž byly nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Jihozápadní část hory o rozloze 162,83 ha je od r. 1985 chráněna jako NPP Kozákov.

Kozákov - rozhledna

Myšlenka postavit na Kozákově rozhlednu se objevila již r. 1903. Než se ale myšlenka stala skutečností, uplynulo dlouhých 90 let. V r. 1993 se na odbor KČT Semily obrátila armáda vybudovat v rámci výstavby šestiboké kovové věže na Kozákově rozhlednu. I přes různost názorů se odbor KČT v Semilech rozhodl tento návrh podpořit. Byly sdruženy finanční prostředky ve výši přes půl miliónu korun. Vyhlídkový ochoz byl zpřístupněn 1. prosince 1994. Slavnostní otevření rozhledny se uskutečnilo 22. dubna 1995. Veřejnost má přístup na ochoz pro turisty ve výšce 24 m a vede k němu 124 schodů. Celková výška věže je 40 m.

Kozákov - chata

V r. 1923 vyšel z odboru KČT Semily návrh, aby na vrcholu památného Kozákova byla postavena turistická chata, jež by nesla jméno semilského rodáka dr. Františka Ladislava Riegra. A tak z příspěvkových okolních měst, spořitelen, založen, soukromníků a jednotlivců byla dne 24. června 1928 slavnostně otevřena Riegrova turistická chata na Kozákově. Chata poté po dlouhá léta sloužila turistické veřejnosti. Po likvidaci KČT v r. 1948 přešla do majetku jiných organizací. Až počátkem r. 1996 byla udělána výjimka k nákupu své vlastní chaty zpět do majetku KČT. Klub českých turistů Semily musel vynaložit značné množství finančních prostředků, a zdevastovanou chatu zprovoznil.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.kozakov.cz ; www.cesky-raj.info


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky