RIEGROVOU STEZKOU PODÉL JIZERY


Bítouchov (0 km) – Podspálov (3,5 km / 3,5 km) – Spálov (1,5 km / 5 km) – Myší skála (0,5 km / 5,5 km) – Morava (1 km / 6,5 km) – Bítouchov (2,5 km / 9 km)


Popis trasy :

Výlet Riegrovou stezkou je možné absolvovat jako okružní ze Semil do Spálova a jinou trasou zpět nebo jej nakombinovat s vlakem a jít pěšky trasu ze Semil do Železného Brodu. Výběr nechám na Vás, ale popíšu trasu, jíž jsme ťapkali my.
Atraktivní výlet údolím Jizery zahájíme na pravém břehu řeky u turistického rozcestníku obci Bítouchov, kde začíná naučná stezka NS Údolím Jizery – Riegrova stezka. Naučná stezka vede paralelně s červenou TZ, po které půjdeme celou polovinu naší trasy. Potřebujete-li odstavit auto, odbočte z hlavní silnice v obci Bítouchov k řece a jeďte po silničce podél vody k čističce odpoadních vod, kde je prostor pro zaparkování. Pokud jste přijeli vlakem do Semil, následujte modrou TZ od nádraží k mostu přes Jizeru. Po červené TZ přejďete most a pokračujte vlevo ke zmiňovanému rozcestníku v Bítouchově.
Riegrovou stezkou je nazýván úsek červeně značené turistické trasy vedoucí ze Semil do Spálova. Stezku založil v r. 1909 Klub českých turistů a pojmenoval ji po významném semilském rodákovi a vůdci staročechů Františku Ladislavu Riegerovi. Stezka vede po pravém břehu skalní soutěsky řeky Jizery a prochází přírodní památkou Galerie a přírodní rezervací Údolí Jizery u Bítouchova.
U rozcestníku se tedy chytneme červené TZ a jdeme podél řeky kolem turistických informačních tabulí k začátku stezky, který je opatřen 77 m dlouhými visutými kovovými lávkami, zavěšenými cca 5,5 m nad hladinou řeky. Dále stezka pokračuje lesní kamenitou cestou vysoko nad hladinou vody s četnými odbočkami na skalní vyhlídky, z nichž se otevírá pěkný pohled do údolí Jizery. Před hotelem "Pod Spálovem", kde je možné se za rozumný peníz občerstvit, mineme architektonicky zajímavou vodní elektrárnu Spálov postavenou v 1. pol. 20. stol. Pod železničním mostem u elektrárny se do Jizery vlévá říčka Kamenice.
Od hotelu pokračujeme po červené TZ vpravo po silnici podél železniční trati č. 030 Jaroměř-Liberec. U mostu přes Jizeru začíná modrá TZ, kterou budeme následovat. Ze silnice vedoucí proti proudu Kamenice odbočíme před zatáčkou vpravo a vystoupáme lesní cestou do obce Spálov. Před kostelem trasa uhýbá vpravo a pokračuje k vyhlídce Myší skála. Cesta z Podspálova do Semil, zvaná Kamenického stezka, je poměrně náročná, vede nepříliš prošlapaným terénem s častým prudkým, ale krátkým stoupáním a klesáním, tak s tím počítejte 
Na rozcestí "Morava" pozor, modrou TZ zde vyměníme za žlutou TZ, která je špatně vidět a vede vpravo lesem po vrcholcích skal nad Riegrovou stezkou. Ani zde se terén nelepší, proto buďte opatrní. Než nás žlutá TZ dovede zpět do Bítouchova, mineme několik dalších půvabných skalních vyhlídek do údolí Jizery. Na okraji obce se turistická trasa napojí na místní komunikaci, na křižovatce odbočí vpravo a dovede nás zpět k výchozímu místu.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Riegrova stezka

Riegrovou stezkou se nazývá cesta ze Železného Brodu k soutoku Kamenice s Jizerou u Podspálova vedoucí údolím Jizery. Začátek stezky tvoří visutá galerie ve skalní soutěsce vytvořené v masivu albické žuly. Skalní bloky nad řekou dosahují výšky až 40 m. V r. 1990 byla soutěska vyhlášena přírodní památkou. Předmětem ochrany je rozsáhlá populace lomikámenu trsnatého, který se vyskytuje v puklinách stěn sklaní soutěsky. Své jméno dostala stezka po slavném semilském rodákovi Františku Ladislavu Riegrovi. Tzv. stará část stezky ze Železného Brodu k soutoku říčky Kamenice byla vybudována na konci 19. stol. V r. 1908 se začala budovat nová část stezky z Podspálova do Semil. Stavby se ujal architekt Karel Kryka. Slavnostní otevření proběhlo v říjnu 1909.

Elektrárna Spálov

Elektrárna Spálov byla postavena v l. 1921-1926 nad soutokem Kamenice a Jizery. Nejobtížnějším objektem celé stavby byla štola přivádějící vodu. Štola měří 1323 m a prochází horským masivem tvořeným výhradně vyvřelými diabasy, jež jsou velice pevné, takže každý i výběžek skály bylo nutno odstřelit. Ražení štoly bylo prováděno najednou z obou stran. Vrtáno bylo ručně a postup byl velice nepatrný, 20-30 cm hnací štoly za jednu osmihodinovou směnu. Ruční vrtání bylo proto zastaveno a byly použity stroje, ke kterým musela být zřízena primární linka z Vysokého nad Jizerou. V l. 1998-1999 prošla elektrárna modernizací a zároveň byla rekonstruována.

Myší skála

Nejznámější ze skalních vyhlídek na Kamenického stezce, Myší skála, se nachází u Spálova na svahu vrchu Medenec. Skála, nazývaná též Myškovou skálou či Mniší skálou, vystupuje z příkré stráně nad Riegrovou stezkou do výše 25 m. Občané nazývají skálu nejčastěji Míšek podle měšce, který získal dle staré pověsti první občan Spálova. Skálu s menším pozemkem vlastnil od r. 1926 Klub českých turistů, který vyhlídku zpřístupnil veřejnosti 26. září 1926.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.primadovolena.cz ; www.interregion.cz ; www.kozakov.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky