Beerwalde - tvrziště

Středověké vodní tvrziště v JV části obce Beerwalde, 5 km JZ od Waldheimu


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze beerwalde
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Beerwalde
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:3.5.2014


Středověké vodní tvrziště Beerwalde, nazývané Waal, Wahl, Wall či Schanze najdeme v malém parčíku naproti kostelu v JV části stejnojmenné obce. Ves Beerwalde vznikla již ve 2. pol. 12. stol. v době kolonizace pohraničního hvozdu v rámci druhé etapy německé východní expanze. Jedná se o typický příklad lánové vsi, jejichž názvy dnes poznáme podle charakteristického zakončení –walde. Z etymologického hlediska lze za zakladatele vsi považovat Bera, číšníka hraběte Deda z Wettinu na Rochsburgu.
V souvislosti s upevňováním feudální moci Wettinů v této oblasti ve 2. čtvrtině 13. stol. bylo v blízkosti kostela a hospodářského dvora založeno opevněné panské sídlo typu motte. Sídlo je v písemných pramenech poprvé zmiňováno v r. 1283 v predikátu rytíře Hermanna von Beerwalde (Hermannus de Berenwalde). V listině z r. 1303 pak figurují jako svědci rytíř Hermann a Friedrich von Beerwalde.
Za dobu své existence postihl tvrz dvakrát požár. Poprvé se tak stalo ještě ve 2. pol. 13. stol., kdy bylo panské sídlo opraveno a podruhé na poč. 14. stol. Tehdy již byla vyhořelá tvrz ponechána svému osudu a páni z Beerwalde přesunuli své sídlo na větší a z kamene nově postavený hrad Kriebstein. V r. 1890 byla umělá vyvýšenina parkově upravena a byl na ní vztyčen pamětní náhrobek rodiny von Arnim. Od r. 1959 je místo chráněno státem v kategorii "Bodendenkmal", čili jako archeologická (půdní) památka.
Objekt je klasickým drobným vesnickým opevněným sídlem s jednodílnou dispozicí, německými odborníky označovaný jako nížinný vodní hrad. Uměle navršený, zhruba kruhový pahorek nese na svém vrcholu plošinu čtvercového tvaru se zaoblenými rohy o rozměrech cca 16 x 16 m. Pahorek je obehnán dodnes zavodněným příkopem o šířce 6-8 m a hloubce cca 2-2,5 m. Obranyschopnost objektu zvyšovala dřevěná palisáda probíhající po celém obvodu temene pahorku. Před vodním příkopem se pak ještě uplatňoval vnější val, dochovaný pouze na J straně tvrziště do výše 1-1,5 m. I ten byl nepochybně osazen dřevěnou palisádou.
V centrální části areálu stávala hranolová obytná věž o rozměrech půdorysu cca 7 x 7 m, jejíž kamenné základové zdivo o síle max. 1 m bylo odkryto během systematického archeologického výzkumu, který zde probíhal v l. 1967-1970. Vlastní stavba věže byla zřejmě jen hrázděná. Odkryty byly i zbytky dřevěného mostu umožňujícího přístup do objektu přes příkop a množství především keramických a kovových předmětů z doby existence opevněného sídla.
V současné době je centrální areál přístupný po dřevěném můstku a zarostlý vysokými stromy. Okolí novodobého pomníku na temeni pahorku je holé a parkově upravené.Lokalizace na mapy.cz GPS: N51.0423181 E12.9802877

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeKriebstein - hrad


Zdroj: informační tabule v místě ; www.bernievancastle.de


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky