České Budějovice - město

České královské město založené r. 1265 Přemyslem Otakarem II. v těsné blízkosti Vítkovských držav, 60 km J od Tábora


Typ:Města, lidová architektura budejovice
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: České Budějovice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.c-budejovice.cz
Návštěva:16.7.2001, 23.7.2002, 27.7.2004, 18.7.2005, 5.8.2005, 21.7.2009


Město nechal založit český král Přemysl Otakar II. r. 1265. Nové královské město mělo představovat doposavad chybějící základnu královské moci v jižních Čechách a být protiváhou moci Vítkovců. Tento účel po většinu času zdatně plnilo, což bylo důvodem několikasetletého nepřátelství mezi těmito dvěma lokálními mocnostmi, které pouze v průběhu husitských válek potlačil společný mocný nepřítel – husité. Během husitských válek i po nich Budějovice finančně upadaly kvůli neuspořádaným poměrům v zemi, které od nich odklonily obchodní cesty. Po mimořádném rozkvětu města, zejména díky rozsáhlé těžbě stříbra a příjmům z vaření piva, obchodu se solí, suknem či rybničního hospodaření, v relativně klidném 16. stol. Budějovice opět čelily těžkým časům, za stavovského povstání stály na straně císaře a přečkaly několikeré obležení. Ač šlo o celkově neradostnou dobu, Budějovičtí jí alespoň využili k likvidaci konkurenčního Rudolfova. Během třicátých let se díky bojům ve středních a severních Čechách staly Budějovice dočasně hlavním městem, do kterého se přesunuly některé důležité úřady z Prahy. V červenci 1641 vypukl ve městě požár, během něhož lehly popelem asi 2/3 města.
Budějovice zažily okupaci vojsky saského kurfiřta Karla Albrechta během první slezské války a boje mezi habsburskými vojsky a francouzskou armádou mezi Budějovicemi a Hlubokou r. 1742. Během druhé slezské války v okolí Budějovic sváděly boje rakouská a pruská armáda, město přitom bylo dočasně Prusy obsazeno. Město nabylo na významu r. 1785, kdy se stalo sídlem biskupa nově vzniklé diecéze českobudějovické. Další výrazný vzestup Budějovic nastal na poč. 20. stol., kdy sem přesídlila správa kraje z Písku a Tábora. Na konci druhé světové války se město dvakrát stalo cílem náletů amerického letectva, které značně poškodily město a způsobily velké ztráty na životech. R. 1949 se České Budějovice staly hlavním městem nově zřízeného Jihočeského kraje, kterým je dodnes.

Náměstí Přemysla Otakara II.

Patří k nejkrásnějším náměstím v České republice. Má čtvercový tvar o rozloze 1 ha a ze všech stran je lemováno barokními měšťanskými domy s loubími. V jeho středu se nachází barokní Samsonova kašna z 18. stol. se sochou Samsona zápasícího se lvem. Nedaleko kašny je v dlažbě zasazen tzv. bludný kámen, na jehož místě stávala ve středověku šibenice.

Historická radnice

Nejvýznamnější budova na náměstí Přemysla Otakara II. získala svou nynější barokní podobu přestavbou r. 1730. Její průčelí je bohatě zdobené a na atice jsou umístěny sochy čtyř cností v nadživotní velikosti: Moudrost, Opatrnost, Statečnost a Spravedlnost.

Černá věž

Nepřehlédnutelná dominanta města byla se svými 72 m do nedávné doby nejvyšší stavbou ve městě. V minulosti sloužila jako zvonice a hláska. Z jejího ochozu je nádherný výhled na celé Budějovice a nejbližší okolí. Věž má celkem 5 zvonů, z nichž největší má jméno Bumerin (r. 1723, hmotnost necelé 3,5 t) a nejmladší Budvar (r. 1995). V těsném sousedství se nachází barokní chrám sv. Mikuláše ze 17. stol.

Piaristické náměstí

Působivé historické zákoutí, kde stojí nejstarší budovy města, dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie z r. 1265 – nejstarší dochovaná památka města, k němuž z druhé strany přiléhá takzvaná Bílá věž a architektonicky pozoruhodná bývalá zbrojnice a solnice.

Panská ulice

V malebné ulici se kromě spousty měšťanských domů vzácně zachoval i gotický srub z 15. stol. Na konci této ulice se tyčí Rabenštejnská věž ze 14. stol., která byla součástí původního opevnění města.

Městské opevnění

Podél řeky Malše a slepého ramene Vltavy se dochovaly zbytky hradebních zdí s dalšími věžemi – polokruhovou baštou Otakarka nebo takzvanou Železnou pannou, která údajně sloužila jako mučírna.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.974569 E14.474321

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyLustenek - dvorec
Zámky a zámecké stavbyPoříčí - zámek
Muzea, galerie, výstavyRudolfov - Hornické muzeum
AkceRudolfov - Hornické slavnosti


Zdroj: cs.wikipedia.org ; www.c-budejovice.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky