Cuknštejn - tvrz

Pozdně gotická tvrz, vzácně zachovalý doklad sídla nižší šlechty ze sklonku středověku, 15 km JV od Trhových Svin


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze cuknstejn
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Cuknštejn
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:26.8.1999, 25.7.2012


Tvrz Cuknštejn si v l. 1488–1491 nechal postavit na půdě příslušející ke statku Světví vladyka Vilém Pouzar z Michnic. R. 1491 se již po ní psal. Vilém zemřel r. 1496 a jeho dědici drželi majetek hluboko do 2. pol. 16. stol. Nejvýznačnějším z nich byl Oldřich Pouzar, který zastával funkci úředníka na Pražském hradě a jemuž Cuknštejn patřil v l. 1496–1549. V l. 1588–1592 je jako majitel statku doložen Pavel Boubínský z Újezda a od r. 1597 seděl na Cuknštejně Jiřík Kába z Rybňan s manželkou Kateřinou z Malovic. Za českého stavovského povstání se Jiřík se svojí početnou rodinou uchýlil do Třeboně, kde r. 1620 zemřel. V téže době byl jeho statek popleněn a obsazen císařskými vojáky generála Karla Bonaventury Buquoye, který vytáhl proti Švamberkům. Za odměnu a jako náhradu za financování vojska potvrdil císař Ferdinand II. Buquoyovi řadu majetků v oblasti, mezi jinými i Cuknštejn. Tvrz pak náležela k novohradskému panství, které Buquoyové drželi až do r. 1945, kdy bylo zestátněno. Dnes je tvrz soukromým majetkem a je veřejnosti přístupná pouze příležitostně.
Tvrz Cuknštejn byla zbudována v téměř rovinatém terénu u řeky Stropnice nedaleko Nových Hradů. Je to čtyřkřídlý patrový objekt s malým vnitřním nádvořím. Kolem něj stojí přízemní arkády nesoucí dnes zazděné pavlače, z nichž se vcházelo do tří sálů v patře. Zcela převažuje gotický stavební sloh, pouze fasády měly podobu renesančních sgrafit a některé místnosti a okna vstupního křídla prošly drobnou barokní úpravou. Gotická vstupní brána s padacím mostem se nachází v jižním průčelí. Pevnostní charakter tvrze zvýrazňuje obezděný okružní příkop a osmiboká věž v jihozápadním nároží, pocházející ze 16. stol. V přízemí tvrze jsou místnosti klenuté, v patře plochostropé. Výjimku představuje sál v západním traktu, který je zaklenut křížovou klenbou s hřebínky. Vnitřní vybavení objektu se do dnešní doby nezachovalo. Tvrz Cuknštejn se dochovala prakticky v té podobě, jak byla popsána výše. Stavení je dnes však značně sešlé, okružní příkop z větší části zasypaný, ale současní majitelé se tvrz snaží zrekonstruovat.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.775403 E14.75069

Navštívená místa v okolí:
Přírodní zajímavostiTerčino údolí - přírodní park
Hrady, zříceniny, tvrzeŽumberk - tvrz
Technické zajímavostiNové Hrady (J Čechy) - kovárna


Zdroj: text a erb přejaty z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky