Jánošíkove diery - soutěsky

Soustava kaňonů a soutěsek v přírodní rezervaci Rozsutec, 25 km V od Žiliny


Typ:Přírodní zajímavosti diery
Kraj:Žilinský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Jánošíkove diery
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.hotel-diery.sk
Návštěva:6.9.2010


Soustava kaňonů a soutěsek Jánošíkove diery nebo jen Diery je součástí národní přírodní rezervace Rozsutec vyhlášené r. 1967 na území o ploše 842 ha. Předmětem ochrany je geobiocenologický komplex krajinných dominant Malé Fatry – Velký a Malý Rozsutec. Zahrnuje morfologicky atraktivní útvary jako kaňony, rokliny, obří hrnce, vodopády, skalní stěny a bradla. V rezervaci se vyskytuje pestrá vápencová flóra a fauna s několika vzácnými endemickými, reliktními a ojedinělými druhy rostlin a živočichů. Jánošíkove diery získaly svůj název po slavném zbojníkovi Juraji Jánošíkovi, který se narodil v blízké obci Terchová. Jedná se o vápencové kaňony s více než dvaceti vodopády a kaskádami, vytvořenými horskými bystřinami, které stékají z úbočí Velkého a Malého Rozsutce a slévají se v Dierový potok. Bizardní skalní útvary se specifickým klimatem jsou domovem mnoha zajímavých druhů rostlin a živočichů. Diery jsou zpřístupněné značenými turistickými stezkami vedoucími po lávkách a žebříčcích s řetězy. Jánošíkove diery se skládají ze tří ucelených navazujících částí – Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Geologický profil Dierového potoka tvoří karbonátové slepence, postupně přecházející do pískovcovo-jílovitého souvrství. Profil v úseku Podžiar-Biely potok výrazně dokumentuje vzájemné stratigrafické a tektonické postavení krížňanského a chočského příkrovu a paleogénu. Suché doliny a kaňony s početnými vodopády vytvořenými Dierovým potokem, který tu na 1800 m dlouhém úseku překonává výškový rozdíl 450 m, jsou tvořeny v převážně karbonátových krasových horninách. Jsou výsledkem fluviální erozní činnosti vody spolu s krasovatěním. Na jejich tvarování se zúčastňuje i svahová modelace, mrazové zvětrávání a účinky gravitace. Spolu s bradlovitými formami a útvary nejrozmanitějších tvarů a velikostí tvoří skupinu nepravých krasových jevů, tzv. pseudokrasových forem. Hloubka popisovaných kaňonů se pohybuje od 8-10 m až do více než 80 m, šířka od 1,3 m do více než 7 m.

Dolné diery

Dolné diery jsou turisticky významnou soutěskou Dierového potoka. Potok se v těchto místech zužuje na několik desítek centimetrů a zařezává se do skály. Za povšimnutí stojí četné výmoly a vany, odborně zvané obří hrnce. Nacházejí se zde také dva větší vodopády. Roklina je zpřístupněna žebříky a můstky a prochází jí naučná stezka. Dolné diery se nacházejí rovněž na území NPR Rozsutec a bizarní skalní útvary nad nimi jsou domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů.

Horné diery

Horné diery jsou kaňonovitou roklinou Dierového potoka navazující na Dolné diery. Potok zde překonává prudké klesání soustavou devíti vodopádů o výšce 2 až 4 m. Roklina je zpřístupněna soustavou žebříků, řetězů a lávek a je nepřístupná po velkých deštích a v zimě, kdy je zamrzlá ledem. Je rovněž součástí NPR Rozsutec.

Nové Diery

Nové diery jsou úzkou roklinou na jednom z přítoků Dierového potoka. V úzkém kaňonu Nových dier zpřístupněném pomocí žebříků jsou vidět různé erozní tvary ve vodním korytě, zejména obří erozní hrnce a vodopády. V Nových dierach se nacházejí 4 vodopády o výšce mezi 1 až 2 m. Bizarní skalní útvary nad nimi jsou domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Nové diery ústí do Dolných dier a své jméno dostaly podle toho, že byly zpřístupněné jako poslední část celé soustavy Dier.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.252358 E19.072523

Navštívená místa v okolí:
Muzea, galerie, výstavyTerchová - Jánošíkův památník
Přírodní zajímavostiVrátna dolina - údolí


Zdroj: Janík, Milan; Štollmann, Andrej. Rozsutec : štátna prírodná rezervácia. Martin : Osvěta, 1981. 1. vyd. ; cestovani.idnes.cz ; sk.wikipedia.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky