Kláštorská roklina - soutěska

Roklina v NP Slovenský ráj překonávající v krátkém úseku velké převýšení, je součástí NPR Prielom Hornádu, 8 km Z od Spišské Nové Vsi


Typ:Přírodní zajímavosti klastorskaroklina
Kraj:Košický (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kláštorská roklina
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.slovensky-raj.sk
Návštěva:24.8.2009


Kláštorská roklina byla vytvořena potokem pramenícím pod Kláštoriskem a ústícím přímo do řeky Hornád v NPR Prielom Hornádu. Známá byla již v minulosti, ale pro turisty byla zpřístupněna až v r. 1960. Prvním krokem ke zpřístupnění soutěsky bylo vybudování 44 m dlouhého lanového mostku při ústí Kláštorské rokliny do Hornádu v rámci první etapy zpřístupňování Prielomu Hornádu. Průchod Kláštorskou roklinou je povolen pouze v jednom směru proti proudu potoka po zelené turistické značce od ústí rokliny směrem ke Kláštorisku. Zpět se vrátíte po žluté TZ vedoucí nad roklinou. Roklina je vybavena kovovými a dřevěnými žebříky a stupačkami a zajištěna řetězy.
Kláštorská roklina je jednou z nejstrmějších, měří cca 1,5 km a je bohatá na vodopády. Při výstupu soutěskou narazíte na vodopád Objaviteľov, vodopád Antona Straku, jenž je autorem turistického průvodce po východním Slovensku z r. 1921 popisujícím i Slovenský ráj, Dúhový vodopád, kaskády Gustáva Nedobrého, známého turistického pracovníka, Malý vodopád, vodopád Kartuziánov či Machov vodopád.
Severní svahy a dna roklin Slovenského ráje, pro které je charakteristické drsnější klima a vysoká vlhkost vzduchu a půdy, poskytují příznivé podmínky pro růst mnohých horských druhů rostlin, často s charakterem dealpínů, rostlin původně vysokohorských, stlačených dobou ledovou do nižších poloh, kde se vlivem místního chladného podnebí udržely dodnes. Mezi nejrozšířenější patří fialka dvoukvětá, kruhatka Matthiolova, hvězdnice chudobkovitá, sleziník zelený, tučnice alpská atd.
Ve skalnatých biotopech se vyskytuje ještěrka živorodá a tam, kde skalnaté svahy přechází v lesy náhorních plošin, lze zahlédnout užovku hladkou. Typickými ptáky skalnatých společenstev jsou poštolka obecná, výr skalní, puštík obecný, krkavec černý a další. Vzácně tu hnízdí orel skalní či raroh velký. Z šelem zde žijí např. kuna lesní, rys ostrovid a medvěd hnědý. Ze sudokopytníků je hojný jelen evropský a kamzík horský.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.949394 E20.421438

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyKláštorisko - klášter
Přírodní zajímavostiPrielom Hornádu - národní přírodní rezervace
Přírodní zajímavostiSuchá Belá - soutěska


Zdroj: Huňa, L’ubomír a kol. Slovenský raj : chránená krajinná oblasť. Bratislava : Príroda, 1985 ; www.slovenskyraj.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky