Lauenstein - zámek

Zámek a zříceniny gotického hradu na strmém ostrohu nad říčkou Müglitz, 16 km S od Teplic


Typ:Zámky a zámecké stavby lauenstein
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Lauenstein
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.schloss-lauenstein.de
Návštěva:1.5.2014


Název Lauenstein se v pramenech poprvé objevuje v r. 1241 v přízvisku Christiana de Lewensteine, jehož otcem byl Boriwo de Tarant, správce markraběcího hradu Tharandt. Jako "castrum Levensteyn" je však hrad přímo zmiňován až r. 1289 ve výčtu majetků, které syn markraběte Jindřicha Osvíceného, Friedrich, zamýšlel postoupit českému králi. Vznik hradu na konci 12. stol. nebo pravděpodobněji v 1. pol. 13. stol. souvisí s kolonizací V části Krušnohoří a s ochranou vznikajících stříbrných a cínových dolů. Není zcela jasné, zda hrad při zemské stezce z Míšně do Prahy nechala založit míšeňská markrabata nebo český rod Hrabišiců k ochraně svého panství. V poslední čtvrtině 13. stol. byl hrad již prokazatelně v držení Míšně.
Na poč. 14. stol. vlastnil hrad Albert starší, purkrabí z Leisnigu, který jej r. 1320 zastavil míšeňskému markraběti. R. 1340 jsou připomínáni páni z Bergova a r. 1372 se hrad stal českým lénem, kterým zůstal až do uzavření Chebské smlouvy v r. 1459. V l. 1426 a 1434 hrad pravděpodobně přestál obléhání husity. R. 1436 získali Lauenstein lénem od saského kurfiřta Friedricha II. bratři von Planitz a po nich zde Friedrich ustavil jako správce Kaspara ze Schönbergu. R. 1498 získal Lauenstein Friedrich ze Salhauzenu a r. 1517 jej koupil Rudolf z Bünau na Weesensteinu, jehož potomci zde sídlili více než 300 let a založili novou rodovou větev.
V pol. 16. stol. nechal Günther z Bünau a na Děčíně postavit s využitím hradních budov nový renesanční zámek. Svědčí o tom erbovní deska na patrové renesanční bráně do předzámčí. Velký rozkvět pak Lauenstein zažil za jeho syna Günthera II. působícího i na rudolfinském dvoře, který panství převzal po velkém požáru města a zámku 2. května 1594. Vyhořelý zámek nechal Günther znovu vybudovat, čímž vzniklo okázalé a reprezentativní sídlo Bynovských, kteří zbohatli díky dobývání železných a cínových rud. R. 1716 založil Rudolf von Bünau v předzámčí barokní zahradu. Bynovští vlastnili velké a bohaté panství až do r. 1821, kdy jej koupil Carl Ludwig August, hrabě von Hohenthal. Větev tohoto rodu držela panství až do r. 1945, kdy jim bylo vyvlastněno. Po válce zde byli ubytováváni utečenci a přesídlenci a již r. 1950 vzniklo v zámku malé muzeum, které však muselo být pro statické problémy záhy uzavřeno. V 80. letech 20. stol. byl zámek opraven a r. 1980 zpřístupněn veřejnosti. Sídlí v něm Muzeum východního Krušnohoří a v rámci prohlídky je možné navštívit i zříceniny původního hradu.
Hrad založený na skalním ostrohu nad soutokem říčky Müglitz a jejího levostranného přítoku se rozkládal na půdorysu trojúhelníku. Dispozičně se dělil na předhradí a za ním položené jádro. Hrad zřejmě neměl bergfrit. Během 14. a 15. stol. byl rozšířen a v 16. stol. vznikla v předhradí dvoukřídlá budova renesančního zámku. Na V straně vystupují z masy zámeckého zdiva dvě válcové věže a jedna nárožní hranolová věž. Zámecké portály jsou bohatě zdobené a interiéry velmi hodnotné.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.784372 E13.821284

Navštívená místa v okolí:
Hory a rozhlednyKomáří vížka - rozhledna
Církevní památkyKrupka - kaple sv. Wolfganga
Technické zajímavostiStarý Martin - štola


Zdroj: www.schloss-lauenstein.de ; Holý, Martin. Putování za památkami architektury : česko-saské pomezí : východní Krušné hory. [Praha : Klub Augusta Sedláčka, 2014] ; Hrady na hranici Čechy – Sasko. Děčín : Iniciativa pro děčínský zámek, 2012. ISBN 978-80-905025-0-5


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky