Netolice - město

Město ležící ve zvlněné krajině rybníků v šumavském podhůří v nadmořské výšce 427 m, 20 km SV od Prachatic


Typ:Města, lidová architektura netolice
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Netolice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.netolice.cz
Návštěva:24.7.2002


O starobylosti osídlení svědčí množství mohyl a pohřebišť v okolí, pocházejících z doby bronzové. Slované se na Netolicku usadili zřejmě již v 8. stol., kmen obyvatel Netolici je uváděn mezi vůbec prvními na území Čech. Nejstarší zachovaná písemná zmínka v Kosmově kronice z r. 981 v popisu slavníkovského panství uvádí, že mělo "na jižní straně proti Rakousům tyto pomezní hrady: Chýnov, Důdleby, Netolice". Po vyvraždění Slavníkovců r. 995 se netolický hrad dostal do vlastnictví vládnoucího rodu Přemyslovců. Díky strategické poloze na křižovatce důležitých obchodních stezek z jižních oblastí a Pasova do nitra české kotliny se netolické hradiště na vrchu sv. Ján stalo důležitým obchodním a správním centrem celého kraje, kde sídlil knížecí správce. Poprvé se připomíná v r. 1167 Nemoj. Původní trhová osada vznikla v podhradí kolem kostela sv. Václava. V nedávné době se zde archeologům podařilo najít i zbytky hradeb. Po založení Zlaté Koruny králem Přemyslem Otakarem II. ve 13. stol. přešly Netolice do majetku tohoto cisterciáckého kláštera. Jižně od původní trhové osady bylo založeno nové město s rozsáhlým, téměř hektarovým náměstím a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli zničili Vítkovci klášter a poplenili i Netolice a okolní krajinu.
V čele městské samosprávy stál rychtář, který se uvádí poprvé v písemných pramenech r. 1317. Husitských válek se někteří Netoličtí aktivně účastnili na straně husitů. Zvláště při tažení Jana Žižky r. 1420 proti klášteru Zlatá Koruna a Prachaticím, které monopolně ovládaly výnosný obchod se solí, byla záminkou snaha zbavit se konkurence. O rok později byl husity zničen i rožmberský strážní hrad Poděhusy nedaleko Netolic. R. 1468 král Jiří z Poděbrad udělil městu výroční trh na den sv. Václava. Celkem mělo město právo čtyř výročních trhů. V témže roce obsadil město a vytvořil zde svou základnu známý válečník rytíř Jindřich Roubík z Hlavatec. Začátkem 16. stol. připadlo město rodu Rožmberků. Ve 2. pol. 16. stol. vyměnil Vilém z Rožmberka tvrz Sedlčany za dvůr Leptáč Jakuba Krčína z Jelčan stojící v blízkosti města a nechal zde v bažinatém terénu postavit italským stavitelem Baltazarem Maggim z Arogna renesanční lovecký zámeček Kratochvíli, kolem kterého byla zřízena rozsáhlá obora. R. 1599 se v letohrádku delší dobu zdržoval se svým dvorem poslední z Rožmberků Petr Vok.
Za třicetileté vály r. 1619 bylo město dobyto a vypáleno vojsem generála Dampierra. Po Rožmbercích získali netolické panství r. 1622 Eggenberkové a r. 1799 Schwarzenberkové. Novodobý rozkvět města nastal v 18. a 19. stol., kdy byly postaveny nové školy, radnice, železniční trať atd. V 19. stol. byly Netolice i sídlem okresního úřadu a soudu. Významnou roli v hospodářském životě hrály již od středověku netolické trhy. Netolice stály na křižovatce obchodních cest a byly tak významným obchodním centrem.
R. 1945 osvobodila město 26. pěší divize armády Spojených států. Byla zde podepsána i dohoda o demarkační čáře mezi americkou a Rudou armádou. V poválečném období se rozvíjela především oblast zemědělské i průmyslové výroby, velkou tradici v Netolicích má rybníkářství, chov koní a pekařství. Historické jádro města je od r. 1994 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Po památkách města je vybudována naučná stezka Historická krajina Netolicka.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.049268 E14.196095

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaChelčice - obec a pamětní síň Petra Chelčického
Zámky a zámecké stavbyLibějovice - nový zámek
Zámky a zámecké stavbyLibějovice - starý zámek
Církevní památkyLomec - kostel Jména Panny Marie
Prehistorické památkyNetolice - Archeopark Netolice (Sv. Ján)
Muzea, galerie, výstavyNetolice - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Hrady, zříceniny, tvrzeOsule - zřícenina
Města, lidová architekturaVitějovice - obec
Města, lidová architekturaDobčice - lidová architektura


Zdroj: www.netolice.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky