Střmen (Střemen) - zřícenina

Skalní hrad na výrazném pískovcovém útvaru v Teplickém skalním městě, 15 km Z od Broumova


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze strmen
Kraj:Královehradecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Střmen (Střemen)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:2.7.2011


Počátky hradu nejsou zcela jasné. Někteří badatelé spojují jeho vznik díky názvu s erbovním znamením třmene pánů ze Skalice. Nelze však vyloučit, že podobně jako u sousedního Adršpachu byli jeho členové jen pouhými královskými purkrabími. První písemnou zmínku o hradu najdeme v Majestas Carolina z r. 1348, kde je spolu se sousedním Adršpachem uváděn pod názvem Steigreif mezi podmínečně zcizitelnými hrady. I přes svůj velký strategický význam nebyl Střmen snad nikdy střediskem samostatného panství.
Hrad získal r. 1359 společně s Adršpachem patrně opětovně Albert ze Skalice. Nelze vyloučit, že po něm držel Střmen krátce Tas z Rýzmburka, který je připomínán k r. 1362 v sousedních Teplicích. V r. 1372 přešel do držení rytíře Wickmana a v r. 1381 ho koupil Hynek z Dubé na Náchodě. Na počátku husitských válek zde byla usazena katolická posádka a dosavadní literatura bez opory v písemných pramenech přepokládá, že v r. 1428 dobyli Střmen husité pod velením Matěje Salavy z Lípy. R. 1430 podnikala údajně zdejší posádka s husity z okolních hradů nájezdy do Slezska. Jejich účelem byla podpora husitského tažení Prokopa Holého a knížete Zikmunda Korybutoviče do slezských knížectví. R. 1433 držel hrad Jan Krušina z Lichtemburka, ten však byl následujícího roku zabit při potyčcev Broumově. Následně se zřejmě dostal do držení jeho bratra Hynka Krušiny a patrně byl dobyt Slezany. V r. 1438 získal Hynek nejspíše hrad zpět a spolu se spolkem východočeských šlechticů podnikal výbojné nájezdy do sousedního Slezska. Proto, pokud hrad ještě existoval, mohl být spolu s dalšími hrady vykoupen slezskými městy a zároveň s Adršpachem r. 1447 zbořen. Jako pobořený se výslovně uvádí k r. 1534, jako pustý pak v l. 1576 a 1607.
Extrémně situovaný hrad byl mimořádně malý. Podle památkáře Roberta Řemínka se hrad členil na pět samostatných, za sebou položených částí, oddělených od sebe mosty. Terénní průzkum skal ale ukázal mnohem skromnější rozsah hradu. Tvořily ho prakticky pouze dvě pískovcové skalní věže oddělené úzkou puklinou. Na nejvyšší skále bylo vlastní jádro hradu a v jeho čele do skal zapuštěné předhradí a možná i předsunutá část hradní lokality. Skromné relikty lidské činnosti na hřebenu před hradem jsou patrně pozůstatkem hospodářského příslušenství či stopami po dobývání hradu za husitských válek. Z této strany vedla do hradu přístupová komunikace přicházející skalním dolem od Janovic.
Členitý terén předhradí ukazuje na využití menších skalních bloků a věží k nástavbám. Na nejvyšším pískovcovém bloku stávala nižší hranolová věž, další věž zřejmě chránila vstup. Dřevěné stavby a obvodové opevnění dokládají četné záseky a zápusti. Neveliký prostor mezi skalami byl podle všeho zarovnán přepažením puklin a vyrovnáním terénu hmotou do úrovně umělé terasy. Mezi předhradím a vnitřním hradem se nacházelo malé nádvoří, či spíše dvorek. Při jeho JZ straně stávala podle záseku menší budova a na SV spojovací hradba. Vstupní bránu lze situovat do prostoru vedle skaliska na SZ. Stopy hradní cisterny byly zjištěny na S boku hlavní hradní skály.
Vnitřní hrad je dnes přístupný novodobým železným schodištěm. Podle zachovalých záseků v SZ kolmé průrvě vedlo ve stejném směru k vrcholu dřevěné schodiště. V průrvě pod schodištěm jsou dnes patrné dvě původní sklepní prostory. Na členitém vrcholu stávalo dřevěné čtverhranné stavení, na jehož přítomnost ukazují záseky, trámové otvory a základové žlaby. Kromě této obytné budovy věže byl zastřešen pouze prostor nad schodištěm.
Střmen byl objektem, který představoval vojenský opěrný, ale především hlásný a pozorovací bod a jako takový nejspíše nebyl vzhledem ke svému rozsahu a vybavení schopen samostatné existence. Tím spíše nemohl být objektem rezidenčním. Jeho vznik s největší pravděpodobností souvisí se stavbou nedalekého hradu Adršpachu založeným nejspíše Janem Lucemburským, jehož příslušenství a funkční doplněk Střmen představoval. Vzhledem k větší vzdálenosti od Adršpachu však nešlo o předsunuté opevnění v pravím slova smyslu a tento opevněný bod tak získal i vlastní jméno.


Ubytování Adršpach - Teplice n. Met. - Broumovsko - Široká nabídka ubytování v Adršpachu a okolí za výhodné ceny!

Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.5942439 E16.1382711

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeAdršpach - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyDolní Adršpach - zámek
Zámky a zámecké stavbySkály (Bischofstein) - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeSkály (Katzenstein) - zřícenina


Zdroj: Durdík, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., oprav. vyd. Praha : Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-402-9 ; Fišera, Zdeněk. Skalní hrady zemí Koruny české. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-242-2


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky