Svatý Jan pod Skalou - klášter

Barokní benediktinský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele pod Skalou, 5 km V od Berouna


Typ:Církevní památky svjan
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Svatý Jan pod Skalou
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.svatyjan.cz
Návštěva:9.5.1998, 16.6.2007, 23.6.2012


Historie místa se začíná psát koncem 9. stol., kdy se tu podle legendy usadil poustevník Ivan, syn knížete Charvátů Gostimila. Po 42 let žil ve zdejších travertinových jeskyních, které jsou dodnes zachovány. V jeskyni však poustevníka pokoušeli zlí duchové a tak se rozhodl odejít. Při odchodu se mu na návrší pod svatojánskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel a předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé démony z jeskyně vypudil. Legenda dále praví, že bůh seslal Ivanovi laň, aby ho živila svým mlékem. Při štvanici na medvěda ji však postřelil český kníže Bořivoj. Poraněná laň dovedla knížete až před Ivanovu jeskyni. Bořivoji se Ivana zželelo a nabídl mu k pobývání svůj hrad Tetín. Ivan však odmítl a před svou smrtí sdělil knížeti poselství od sv. Jana Křtitele: "Tobě poručil Bůh po sv. Janu Křtiteli, abys po mé smrti toto místo vysvětil za kostel ke cti Panny Marie a sv. Kříže a sv. Jana Křtitele patronem nazval." Podle legendy zde po Ivanově smrti opravdu nechal kníže postavit kapličku, kterou r. 1030 daroval Břetislav I. benediktinskému klášteru na Ostrově a ten tu v pol. 11. stol. zřídil pobočný klášter. R. 1310 zde bylo zřízeno proboštství a po zrušení Ostrovského kláštera r. 1517 opatství.
Poč. 16. stol. byl založen kostel sv. Jana, zvaný Hasenburský. Klášterní komplex utrpěl za husitů i za třicetileté války. Znovu byl vybudován v 17. a 18. stol., r. 1785 byl na základě josefínských reforem zrušen. V bývalých klášterních budovách byla postupně koželužna, výroba manšestru, lázně, internát aj.
Zdejšímu prameni byla přisuzována léčivá moc. Od konce 16. stol. sem byly konány poutě. R. 1904 zde byly založeny lázně, ale pro malé léčebné účinky pramene brzy zanikly. Voda, uměle nasycovaná oxidem uhličitým, byla expedována a prodávána pod značkou Ivanka.
Čtyřkřídlý dvoupatrový klášter má V a J křídlo bývalého konventru raně barokní z l. 1654-1661, postavené podle návrhu C. Luraga. S a Z křídlo bývalé prelatury bylo přistavěno v l. 1726-1731 K.I. Dientzenhoferem. Barokní nástěnné malby jsou z doby kolem r. 1730. Při J straně lodi je knihovna z l. 1764-1766.
Barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele postavil C. Lurago v l. 1657-1661, po zboření Hasenburského kostela. Zvonice z r. 1600 byla ponechána jako věž. R. 1710 za vedení K.I. Dientzenhofera bylo provedeno nové zaklenutí kostela. R. 1859 proběhla jeho rekonstrukce. Hlavní oltář s obrazem J.J. Heinsche je z r. 1695, před ním stojí náhrobek sv. Ivana se sochou a ostatky světce. Sochy jsou od F.I. Weisse, novější obrazy pochází od G. Vacka. V presbytáři se nalézá dřevěná socha madony a kamenná renesanční křtitelnice. Na kruchtě je obraz Založení kláštera od J. Bachmana z r. 1690.
Ve skále při kostele jsou tři travertinové jeskyně, používané už od 13. stol. jako sakrální prostory. Vstupní tzv. Chrám sv. Jana Křtitele má hrotitý strop a na barokně upravené čelní stěně jsou fragmenty nástěnné malby Křtu Páně z 18. stol. Před stěnou je vápencový balvan s údajnými otisky nohou sv. Ivana, rámovaný barokní mříží. Vzadu je sluj s barokní sochou sv. Ivana, vpravo vchod do bývalé klášterní krypty, vydlabané r. 1712. Východně navazuje jeskyně zvaná Starý kostel, zasvěcený Panně Marii, upravený r. 1657, s valenou klenbou a štukovou kartuší, kde prý sídlil poustevník a je zde jeho kamenné lože. V jeskyních byly nalezeny stopy prehistorického osídlení ze starší doby kamenné. Při J stěně kostela je výtok krasového pramene z travertinové jeskyně.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.969134 E14.134431

Navštívená místa v okolí:
Přírodní zajímavostiBudňanská skála - přírodní útvar
Přírodní zajímavostiDub sedmi bratří - památný strom
Hrady, zříceniny, tvrzeTetín - zřícenina


Zdroj: www.pametihodnosti.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky