Volfštejn - zřícenina

Zřícenina hradu ze 13. stol. na jihovýchodním výběžku Vlčí hory, 15 km SZ od Stříbra


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze volfstejn
Kraj:Plzeňský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Volfštejn
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.cernosin.cz
Návštěva:11.8.2000, 28.9.2012


První dochovaná písemná zmínka o hradu Volfštejně je z r. 1316, kdy ho obýval Beneda z Volfštejna (oddělená rodová větev pánů ze Svojšína a Třebele). Podle obloučkového lemu portálu ve věži se však dá soudit, že hrad byl postaven nad důležitou cestou vedoucí z Plzně do Chebu již v 1. pol. 13. stol. Rodoví následníci Beneda z Volfštejna drželi hrad až do r. 1460, kdy získali zástavou nedaleký Třebel a přesídlili na něj. V r. 1470 byl Volfštejn pobořen při bojích Jiřího z Poděbrad s Jednotou zelenohorskou. Hrál také zřejmě určitou roli při půtkách majitelů s bavorskými vévody, kteří nepořádků za vlády Václava IV. využívali k loupeživým vpádům do příhraničních oblastí. K r. 1527, kdy se zde měla konat blíže neurčená schůzka, je uváděn jako pustý.
Historie hradu byla poměrně krátká, což jej zachránilo před pozdějšími přestavbami, a tak se zachovala jeho věrná podoba. Malý hrad po stavební stránce zachovával sasko-hesenský princip. Půdorys Volfštejna měl tvar na jedné straně seříznuté čočky. Hrad byl zabezpečen příkopen a obíhal jej parkán, který byl rozšířen na jihozápadě, kde se nacházela brána s padacím mostem. Vedení příkopu a zdí představuje určitý stupeň středověkého fortifikačního systému. Na jižní straně stával dvoupatrový palác lichoběžníkového tvaru. Na nádvoří stály dvě menší budovy. Nápadnou částí hradu je okrouhlá věž na jeho severozápadním okraji. Stojí samostatně a skutečně nikdy nesouvisela s hradbami, ani s žádnou z hradních budov. Její vnitřní průměr je dole i nahoře stejný (cca 3 m) a kónický tvar je docílen ubýváním tloušťky zdi. Měla být zřejmě posledním útočištěm hradní posádky. Vstupovalo se do ní zmíněným románským portálem ve výšce 12 m. Tento půlkruhový portálek zdobící branku do věže lze podle románského tvarosloví vročit před r. 1240. Je orientací pro určení stáří stavby. Na budovy na lichoběžníkovém půdorysu, z nichž jedna má pozoruhodný kónický tvar (snad palác), i na budovy ostatní není z hlediska jejich funkce a využití jednotný názor.
Cesta ke zřícenině je dnes snažší, protože příkop kolem hradu již není tak hluboký. Nejvýznamnější dochovanou částí Volfštejna je 22 m vysoká věž. Z paláce zbyly necelé čtyři zdi v neúplné výšce a z menších staveb je již více patrná za pomoci obvodových zdí jen jediná. Na soustavných opravách zříceniny (spárování zdiva, rekonstrukce okna atd.) pracuje Spolek pro záchranu hradu Volfštejna.



Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.806968 E12.867356

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeŠvamberk (Krasíkov) - zřícenina


Zdroj: cs.wikipedia.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky