Zbrašovské aragonitové jeskyně - jeskyně

Jedinečný jeskynní systém evropského významu s unikátní výzdobu tvořenou minerálem aragonitem, 4 km od centra Hranic


Typ:Přírodní zajímavosti zbrasov
Kraj:Olomoucký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Zbrašovské aragonitové jeskyně
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.jeskynecr.cz
Návštěva:26.8.2008


Zbrašovské aragonitové jeskyně leží pod svahem Zbrašovského vrchu v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. Jejich jméno je odvozeno od původního názvu obce Zbrašov, který se od r. 1959 zachoval jen jako název místní části obce Teplice nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří především keříčkovité agregáty bílého minerálu aragonitu a různé typy tzv. hydrotermálních sintrů - např. štíhlé kužele zvané gejzírové stalagmity nebo kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. V jeskyních se zachovalo tehdejší klima. V nejníže položených prostorách se udržuje hladina plynného oxidu uhličitého a vytváří plynová jezera. V podzemí se tak projevuje doznívání dávných hydrotermálních procesů. Teplota plynu při vývěrech se pohybuje okolo 22,5°C. Tím ohřívá ovzduší v jeskyních na teplotu 14°C. Díky tomu jsou tyto jeskyně nejteplejší v celé České republice.
Jejich objev započal v zimě r. 1912, kdy se v místním lomu Na Baránce po odlámání bloku vápence objevila úzká puklina, z níž začal do mrazivého vzduchu vystupovat mohutný sloup teplé páry. Bratři Josef a Čeněk Chromí z obce Zbrašova se pustili do rozšířené pukliny a po vysilujícím vyklizení suti se jim podařilo počátkem r. 1913 proniknout 43 m hlubokým komínem do největšího prostoru jeskyně, kterou pojmenovali Jurikův dóm. Odtud pak objevili prakticky celý dnes známý jeskynní systém, a zásadní měrou se rovněž zasloužili o jeho zpřístupnění veřejnosti v r. 1926. Systematickým průzkumem a prolongací nezpřístupněných částí jeskynní se od r. 1991 zabývají členové Základní organizace České speleologické společnosti Aragonit. V současnosti je zmapováno celkem asi 900 m chodeb. V r. 2005 byla prohlídková trasa zrekonstruována tak, aby se vchod a východ z jeskyní nacházel na stejném místě.
Zbrašovské aragonitové jeskyně byly vyhlášeny národní přírodní památkou. Celková výměra památky činí cca 7,74 ha. Ochranné pásmo NPP tvoří plocha přiléhající k území NPP v jeho jižní části. Celková výměra ochranného pásma je cca 0,85 ha. Hlavním důvodem ochrany NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně je reprezentativní úsek krasového území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní, který je jedinou ukázkou hydrotermálního krasovění na území ČR. Díky specifické genezi a mikroklimatu jsou zde zachovány jedinečné jeskynní výplně a typy krasových útvarů unikátní v evropském měřítku. Na území se nachází povrchové a podzemní krasové jevy, dosud neodkryté podzemní prostory a přirozené hlubinné vývěry oxidu uhličitého.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.531657 E17.745762

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeHelfštýn - hrad
Města, lidová architekturaHranice - město
Přírodní zajímavostiHranická propast - propast


Zdroj: www.caves.cz ; www.mzp.cz ; www.malenik.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky