Kremnické Baně - kostel sv. Jana Křtitele

Osamělý kostel na kopci v katastru obce Kremnické Baně postavený na geografickém středu Evropy, 5 km S od Kremnice


Typ:Církevní památky kremnickebane
Kraj:Banskobystrický (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kremnické Baně
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:7.9.2010


Historie vzniku kostela sv. Jana Křtitele je spojená s hornickou činností v této lokalitě. Hornické obce Kremnické Baně, Kunešov, Horný a Dolný Turček a Krahule měly v té době malý počet obyvatel, kteří neměli možnost postavit v každé obci jeden kostel. Z toho důvodu, pravděpodobně i s podporou města Kremnice, si tyto obce postavily společný svatostánek umístěný tak, že z každé obce k němu bylo přibližně stejně daleko. Na temeni kopce za obcí Kremnické Baně tak na poč. 13. stol. vznikl nejprve dřevěný kostelík a později románská kaple. V pol. 15. stol. byla ke kapli přistavěna hlavní gotická loď a z kaple se stalo presbyterium. Vznikl tak kostel sv. Jana Křtitele. V l. 1529-1673 byl kostel a farnost pod správou protestantských pastorů. V tomto období byla přistavěna věž a dvojpodlažní chór, který zvýšil kapacitu kostela. R. 1592 byl kostel opraven, ve 2. pol. 19. stol. obnoven a r. 1910 rozšířen o kapli. V současné době se jedná o trojlodní halovou stavbu s axiální věží a s presbytářem řešeným v podobě tříčtvrtinové kruhové dispozice, který je zaklenut gotickou hvězdicovou žebrovanou klenbou. Do stěny v presbytáři je vsazeno kamenné raně renesanční pastofórium obdélníkového tvaru ze zač. 16. stol. Sakristie na S straně má valenou klenbu a prostorné trojlodí je zaklenuto křížovou hřebínkovou klenbou dosedající na dva masivní střední pilíře a dva polopilíře. Boční lodě se do střední otevírají oblouky. Předsunutá čtvercová věž má v podvěží valenou lunetovou klenbu.
R. 1714 byl postaven hlavní barokní oltář s obrazem o rozměrech 250 x 135 cm zobrazující setkání malého Ježíše s Janem Křtitelem, zasazený v neorokokovém rámu z r. 1910. Kolem něj jsou původní rokokové plastiky klečících horníků z 2. pol. 18. stol. Na oltáři jsou umístěny dva rokokové relikviáře z 2. pol. 18. stol. Barokní kazatelna s renesančními prvky pochází z konce 17. stol. Na řečništi členěném sloupy se nachází reliéfy čtyř evangelistů. Gotická kamenná křtitelnice spadá do pol. 15. stol. Zvon na věži byl odlit r. 1773.
Vnější architekturu kostela zpevňují opěrné pilíře z obou stran lodě. Kostel je obehnaný zdí a obklopen hřbitovem. Kromě gotické dispozice a obvodového zdiva se zachovaly též početné gotické architektonické články kostela, např. kamenný vítězný oblouk, portál ze 14. stol., pozdně gotický portál z konce 15. stol. a další.
27. 7. 1764 navštívil kostel ve středu Evropy král a pozdější císař Josef II. se svým bratrem Leopoldem. V r. 1964 zasáhl věž kostela blesk a poničil ji. Byla opravena až r. 1969. V l. 1989-1997 byla uskutečněna generální oprava kostela.
Ke vzniku kostela se váže pověst, podle které začali lidé původně stavět kostel na jiném místě. To, co zedníci během dne postavili, našli ráno zbourané. Jednou uslyšeli tajemný hlas a ten jim poradil, aby postavili kostel jinde. Hledali tedy vhodnější místo, až přišli k hořícímu keři, v němž našli plačící dítě a zachránili ho. Na tomto místě pak postavili nový chrám a to tak, aby oltář stál na místě hořícího keře.
V sousedství kostela byl r. 1992 založen klášter menších bratrů kapucínů. První bratři sem přišli v únoru 1997. Klášter kapucínů je místem noviciátu sv. Františka z Assisi. Život bratrů je postavený především na modlitbě a fyzické práci a též na pomoci lidem z okolních dědin.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.74365 E18.914069

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeKremnica - hrad
Technické zajímavostiKremnica - mincovna
Přírodní zajímavostiKremnické Baně - geografický střed Evropy


Zdroj: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 2, K-P. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1968 ; www.filhistory.wbl.sk ; www.kremnica.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky