Čebín - kostel sv. Jiří

Původně románský kostel s nástěnnými malbami v presbytáři, 20 km SZ od Brna


Typ:Církevní památky cebin
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Čebín
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obec-cebin.cz
Návštěva:13.9.2009


Obec Čebín leží na původní císařské silnici spojující Prahu s Vídní. O prvních vlastnících obce se nedochovaly žádné písemné zprávy. Zřejmě patřila drobným feudálům nazývaným Čebínové. Doložená zmínka o šlechtici Čebínovi pochází z r. 1353. Čebínové zřejmě již ve 14. stol. vymřeli a majetek připadl moravskému markraběti Joštovi, jenž čebínský statek r. 1412 prodal Janovi z Lomnice. Pod lomnické panství patřil Čebín až do r. 1848.
Kostel sv. Jiří v Čebíně je jednolodní stavbou s pětibokým presbytářem a čtyřbokou věží, přiléhající k jeho S boku. Kostel obsahuje pozdně románské jádro, k němuž bylo v 1. pol. 14. stol. přistavěno kněžiště s věží a válcovým schodištěm. Kolem pol. 14. stol. byly stěny kněžiště pokryty figurální malbou, na níž se patrně podíleli dva malíři. Pravděpodobně v pol. 17. stol. byla stará sakristie pod věží prodloužena k V a zaklenuta a kolem r. 1694 bylo dosavadní dřevěné zvonicové patro věže nahrazeno zděným. Po požáru r. 1772 byl kostel barokně přestavěn. Při úpravách v r. 1851 byla prolomena novogotická okna a přistavěna nová sakristie.
R. 1946 bylo odkryto zazděné sedile a v presbytáři objeveny nástěnné malby z 2. pol. 14. stol., které byly záhy restaurovány. Zobrazují Smrt a Korunování P. Marie a pašijový cyklus. Presbytář je opatřen masivními opěrnými pilíři s pultovou stříškou a je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby rychlého sledu s pětibokým lunetovým závěrem. V bočních zdech se nacházejí dvoudílná kamenná sedile, jejichž oblouky dosedají na odstupněný střední krakorec. V S zdi kněžiště je lomený vchod se zkosenou hranou, vedoucí do valeně zaklenuté sakristie. J sakristie je plochostropá. Do lodi se kněžiště otevírá masivním zděným vítězným obloukem s lomeným záklenkem, na hranách vyžlabeným. Hladké fasády jsou v kněžišti prolomeny úzkými lomenými okny s oboustranně rozevřenými špaletami, v lodi se špaletami rovnými. Vyplňují je květy a lemují akantové rozviliny. Loď je zaklenuta pruskými klenbami mezi pasy dosedajícími na přízední polopilíře. V Z části lodi je umístěna hudební kruchta podklenutá pruskými klenbami mezi pasy. Její plné, mírně zvlněné čelo spočívá na segmentech nesených hranolovými pilíři. Zvonicové patro věže je prolomeno okny završenými odsazeným segmentem. Z průčelí lodi, završené trojúhelníkovým štítem, člení lizény.
Nad novorománským hlavním oltářem je zavěšen obraz sv. Jiří bojujícího s drakem, jehož rám nesou pozdně barokní dřevořezby letících andělů. Mramorová křtitelnice s balustrovou nohou a lasturovou nádobou pochází z pol. 17. stol. Volně umístěná dřevořezba Piety se datuje do pol. 15. stol. Socha P. Marie Bolestné na oltáři sem byla přemístěna ze zrušeného kostela sv. Kříže v Chudčicích. Z původních zvonů se dochoval jediný z r. 1650 o váze 246 kg, nové zvony byly pořízeny v 60. letech 20. stol. Nad vchodem do kostela na výklenku ve stěně je sgrafito zobrazující sv. Jiří bojujícího s drakem, reprodukce díla Mikoláše Alše, signovaná rokem 1960. Na vnější straně presbytáře kostela je umístěna kamenná plastika sv. Floriána.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.313233 E16.477491

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyDrásov - kostel Povýšení sv. Kříže
Církevní památkyMoravské Knínice - kostel sv. Markéty
Církevní památkyVeveří - kostel Nanebevzetí P. Marie


Zdroj: Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 1, A-I. 1. vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0474-2 ; www.obec-cebin.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky