Drásov - kostel Povýšení sv. Kříže

Jednolodní kostel s hranolovou věží a pozdně románským jádrem, 5 km V od Tišnova


Typ:Církevní památky drasov
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Drásov
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.drasov.cz
Návštěva:13.9.2009


Kostel Povýšení sv. Kříže v Drásově je státem chráněná kulturní památka. Jedná se o jednolodní stavbu s hranolovou věží na Z straně z pol. 13. stol. K pozdně románskému jádru bylo před pol. 14. stol. přistavěno kněžiště se sakristií a současně vymalováno. V průběhu 15. stol. byla přistavěna věž, ve 2. pol. 17. stol. bylo kněžiště s lodí nově zaklenuto a vznikla hudební kruchta, jejíž čelo spočívá na masivních hranolových pilířích. V kněžišti byly r. 1932 objeveny gotické nástěnné malby s christologickými a mariánskými náměty z 2. pol. 14. stol. rozvržené do čtyř pásů a restaurované v r. 1981. Jsou patrně dílem tří malířů. Na věži je zavěšen zvon z r. 1512. Současnou podobu kostel získal po stavebních a interiérových úpravách v 1. pol. 19. stol. Generální rekonstrukce kostela byla provedena v r. 1955 a poslední oprava ukončena v r. 1983.
Kostel je orientovaná podélná jednolodní stavba s odsazeným trojboce uzavřeným kněžištěm, k jehož S zdi přiléhá sakristie obdélníkového půdorysu, s krátkou obdélníkovou lodí a s masivní hranolovou věží armovanou kamennými kvádry. Kněžiště je opatřeno odstupněnými opěrnými pilíři ukončenými novou pultovou stříškou. Nové hladké fasády jsou prolomeny v závěru kněžiště hrotitými okny s kamenným ostěním. V záklenku SV okna se nachází čtyřlistá kružba a ve V zdi sakristie úzké půlkruhově završené okno zhotovené z jednoho kusu kamene, které má na vnějšku široce stesanou hranu. Tělo věže člení dva pásy kamenných kordonových říms, přičemž v obou etážích jsou prolomena štěrbinová okna se špaletou široce rozevřenou dovnitř. Nad J oknem 2. etáže byla druhotně osazena kamenná náhrobní deska bez nápisu, s reliéfním latinským křížem.
Do kostela vstupujeme valeně zaklenutým podvěžím, presbytář je zaklenut polem křížové klenby, na něž hladce navazuje lomená koncha. V S zdi závěru je zasazeno kamenné edikulové sanktuárium z r. 1661. V JV zdi závěru vidíme pravoúhlou kamennou schránku (původně snad též sanktuárium), v J zdi je umístěno dvoudílné kamenné sedile s trojlistými kružbami. Sakristie je zaklenuta valenou, mírně hrotitou klenbou, loď je zaklenuta valeně s výsečemi. Pata klenby dosedá na přízední polopilíře završené mohutně vyloženými římsami.
V zařízení kostela je cenná sochařská výzdoba hlavního oltáře z konce 18. stol. od Ondřeje Schweigla. Volně umístěné dřevořezby sv. Václava a sv. Cyrila a Metoděje z l. 1940-1941 jsou dílem Heřmana Kotrby. Monstrance věžového typu (ostensorium), nalezená v r. 1830 při bourání kostnice u kostela, byla pro drásovský kostel přepracována v r. 1601 patrně z relikviáře z pol. 15. stol. Kolem kostela se zachovaly zbytky ohradní zdi původního hřbitova, dnes upraveného na park s mohutnými lípami. U vstupu do kostela se nacházejí dva novější náhrobky místních kněží K. Dědka (z r. 1890) a F. Malíka (z r. 1957). Na kostelní zdi je umístěn dřevěný kříž jako památka na sv. misie v r. 1935 a 1945.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.332275 E16.477513

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyČebín - kostel sv. Jiří
Církevní památkyMoravské Knínice - kostel sv. Markéty
Církevní památkyVeveří - kostel Nanebevzetí P. Marie


Zdroj: Plaček, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 2. vyd. Praha : Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-338-1


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky