Moravské Knínice - kostel sv. Markéty

Orientovaný jednolodní kostel ze 14. stol. s hranolovou věží, 10 km JV od Tišnova


Typ:Církevní památky moravskekninice
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Moravské Knínice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.moravskekninice.cz
Návštěva:13.9.2009


Kunštátský znak na svorníku v kněžišti udává pravděpodobné datum založení kostela r. 1366. Kostel je orientovaná podélná jednolodní stavba s odsazeným, polygonálně ukončeným kněžištěm, k jehož S zdi přiléhá čtyřboká sakristie. Loď obdélníkového půdorysu má k J zdi přisazenou masivní hranolovou věž, přistavěnou nejspíše na přelomu 15. a 16. stol. Kněžiště je opatřeno opěrnými pilíři armovanými kamennými kvádry. V ose kněžiště se nachází jediné původní okno s lomeným záklenkem a kamenným ostěním, na vnější straně zazděné. Dříve ho dělil střední prut. Tvar dalších oken v kněžišti, v lodi i ve věži pochází podle Gr. Wolného z r. 1681. Současný vzhled kostela změnily romantické úpravy r. 1866. Věž je zastřešena odsazeným polygonálním jehlanem vyzděným z cihel. Vstup do kostela v ose Z průčelí byl proražen až r. 1866.
Kněžiště je zaklenuté jedním polem křížové žebrové klenby rychlého sledu a paprsčitým závěrem. Žebra klínového profilu s výžlabkem se protínají v kruhových svornících s krčkem. Talíř svorníku zdobí reliéfní znaky: rodový znak (Viléma?) z Kunštátu a zřejmě znak jeho manželky. Žebra končí přiložením ke zdi buď jehlancovými probranými patkami s kružbou nebo maskarony rudimentálního tvaru. V J zdi kněžiště je segmentově završený výklenek sedile s kamennou deskou, v závěru pak obdélníkový otvor kamenného sanktuária.
V klenebním poli nad původním oknem je namalován apokalyptický Kristus v mandorle s dvojicí adorantů, špaleta okna obsahuje torzo Zvěstování P. Marie. Nepatrné fragmenty figurální malby na S zdi kněžiště pocházejí patrně z výjevů pašijí. J zeď pokrývají pouze barevné stopy, podhled vítězného oblouku obsahoval asi osm polopostav starozákonních proroků se jmény v nápisových páskách. Na stěnách kněžiště je namalováno pět kruhů bez obsahu, určených zřejmě pro konsekrační kříže.
V S zdi kněžiště prolomen hladký otvor vedoucí do sakristie s valenou klenbou. Lomený zděný oblouk se zkosenými hranami má na straně obrácené do lodi torzo malovaného dedikačního nápisu pocházejícího snad z r. 1681. Loď, původně plochostropá, je zaklenuta valeně se styčnými výsečemi. V Z části lodi je umístěna visutá dřevěná hudební kruchta.
Zřejmě středověká kamenná křtitelnice má nádobu ve tvaru téměř tří čtvrtin koule, spočívající na válcové noze. Volně je umístěna autorsky jednotná dvojice soch sv. Barbory a Kateřiny z 3. čtvrt. 18. stol., pocházejících zřejmě z hlavního oltáře, stejně jako obraz sv. Markéty. Ten namaloval r. 1885 Josef Ladislav Šichan. Mešní kalich z 2. čtvrt. 18. stol. náleží bezpochyby ke kuřimskému ciboriu. Zvony ve věži nesou nápisy: zvon z r. 1509 mariánskou invokaci, menší zvon z r. 1567 modlitbu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.29334 E16.501199

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyČebín - kostel sv. Jiří
Církevní památkyDrásov - kostel Povýšení sv. Kříže
Církevní památkyVeveří - kostel Nanebevzetí P. Marie


Zdroj: Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 2, J-N. 1. vyd. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0695-8


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky