Kamenná slunce - národní přírodní památka

Unikátní geologický útvar v bývalém lomu, vzniklý v průběhu dávné sopečné erupce, 12 km SV Loun


Typ:Přírodní zajímavosti kamennaslunce
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kamenná slunce
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:27.9.2009


Národní přírodní památka Kamenná slunce byla vyhlášena v r. 1953 na území o rozloze 0,82 ha. Snahy o ochranu území se však objevily již krátce po 2. světové válce, kdy tento zajímavý úkaz objevil geolog dr. Malkovský. Jedná se o pahorek nad mělkým údolím Hnojnického potoka s pozůstatky malotěžebních aktivit. Předmětem ochrany jsou tzv. kamenná slunce ve stěně bývalého zemníku, tvořená jádry jílovitých zemin obklopenými paprskovitými prasklinami.
Sopečný komín vyplněný komínovou brekcií je důkazem, že se jedná o tzv. maarovou strukturou, tj. útvar vzniklý explozí žhavého magmatu a následným mísením s okolními horninami. Výbuchem vzniklo trychtýřovité hrdlo, které bylo postupně zaplňováno sopečnými vyvrženinami a úlomky ze stěn maaru. Chladné jílovité úlomky se staly centry chladnutí pro své okolí. To se v důsledku smršťování paprskovitě rozpraskalo. Povrchová část hrdla byla odkryta činností vody.
Na těžbou nenarušených částech svahů pahorku na přelomu května a června dosahuje vegetačního optima pestrá teplomilná květena se zastoupením lnu rakouského, bělozářky liliovité, kozince bezlodyžného a kozince rakouského, čistce přímého, silenky paušnice a rýtu žlutého.
Ze vzácných zástupců hmyzu je uváděn výskyt rovnokřídlých, např. kobylky Tettigonia caudata, v jejímž případě se jedná o jednu ze dvou známých lokalit v Českém středohoří, z brouků pak např. střevlíka Notiophilus laticollis či drabčíka Dolicaon biguttulus. Přilehlé křoviny vegetačního doprovodu Hnojnického potoka jsou pravidelným hnízdištěm slavíka obecného.
Území je využíváno pouze pro vědeckovýzkumné účely. V několikaletých periodách se provádí čištění stěny od zvětralin. Negativní dopad má vydloubávání jader sluncí neukázněnými návštěvníky.
Drobné kutací práce byly dříve prováděny v souvislosti s činností menší pece na pálení cihel v sousedství NPP, která je unikátní technickou památkou. Získávalo se tu tzv. ostřivo pro korekci vlastností cihlářských hlín.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.433707 E13.885919

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyČernčice - kostel sv. Vavřince
Hrady, zříceniny, tvrzeHázmburk - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeKošťálov - zřícenina
Církevní památkyKřesín - kostel sv. Václava
Církevní památkyLibčeves - kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Zámky a zámecké stavbyLibčeves - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeOltářík (Hrádek) - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyPnětluky - zámek
Zámky a zámecké stavbySkalka - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeSkalka - zřícenina


Zdroj: Chráněná území ČR. Sv. 1, Ústecko. Praha : Artedit, 1999. ISBN 80-86064-37-9


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky