Martin - Muzeum slovenské dědiny

Největší národopisná expozice v přírodě na Slovensku, 5 km JV od centra Martina


Typ:Města, lidová architektura martinmuz
Kraj:Žilinský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Martin
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.snm-em.sk
Návštěva:10.9.2010


Muzeum slovenské dědiny v Martine je největší národopisnou expozicí v přírodě na Slovensku. Slovenské národní muzeum v Martine jej buduje v lokalitě Jahodnického háje v JV části Martina od 60. let 20. stol. Prvotní záměr výstavby muzea však vznikl již v r. 1930 a první translokace se uskutečnila o 10 let později. Základní kámen dnešní expozice byl položen r. 1967. V r. 1972 bylo muzeum otevřeno pro veřejnost. Expozice podává obraz tradičního lidového stavitelství, bydlení a způsobu života obyvatel v oblasti SZ Slovenska v období 2. pol. 19. stol. a 1. pol. 20. stol. Původní záměr bylo vybudovat expozici podávající ucelený obraz tradiční stavební kultury a bydlení na území celého Slovenska s jednotlivými regionálními specifiky. Doposud byly zrealizovány celky Oravy, Liptova a Kysuce-Podjavorníků. Region Turiec ve smyslu původního záměru není zatím dokončený.
V současné době se v areálu nachází 129 objektů obytného, hospodářského, technického, společenského a sakrálního charakteru. Část objektů má zařízené interiéry, které jsou zpřístupněné návštěvníkům.
Region Orava je nejstarší zpřístupněnou expozicí areálu muzea. K nejpozoruhodnějším stavbám patří zemanská usedlost z Vyšného Kubína se srubovým obytným domem s horní komorou a pavlačí z r. 1748 a rolnická usedlost z Novote s pecí a ohništěm ve světnici z r. 1840. Region celkově představuje 10 rolnických usedlostí. Zastoupeny jsou i objekty technické (kovářská dílna ze Suché Hory, olejárna z Oravského Veselého), společenské (hájovna a krčma z Oravské Polhory), solitéry hospodářských staveb (sýpky a jámy na brambory ze Sedliacké Dubové, Zuberce a Dlhej nad Oravou), drobné sakrální stavby (kaplička ze Bzín a Krušetnice). Ulicovou zástavbu tvořenou převážně rolnickými usedlostmi doplňuje objekt krčmy z Oravské Polhory z r. 1811, který poskytuje možnost stravování a občerstvení.
Dominantu prezentovaného regionu Turiec tvoří římsko-katolický dřevěný kostelík z Rudna s iluzivní výmalbou interiéru pocházející z r. 1792. V době doprovodných akcí během roku se v kostelíku konají svaté mše nebo evangelické Služby Boží. V regionu Turiec se nacházejí další jedinečné stavby, např. zahradní besídka ze Slovenského Pravna či vozárna z Moškovce. Celkem je stavebně v regionu 7 realizovaných usedlostí (usedlost z Nolčova, Sklabině, Dudového, Moškovce, Slovian, Trebostova, Čremošného), 6 sakrálních staveb (kostel z Rudna, kaplička z Beníc, Slovian, Polerieky, zvonice z Ondrašové a Koštian), dvě řemeslnické dílny (kloboučnická a soukenická z Veľkého Čepčína), obchod a požární zbrojnice z Laskára, zemanská kúrie z Blážoviec a další hospodářské stavby.
Region Kysuce-Podjavorníky reprezentuje kulturu a lidové stavitelství obyvatel Kysúc, Javorníků, Žilinské kotliny, Rajecké doliny a středního Pováží. Zpřístupněný je objekt elementární školy z Petrovic a bačů z Papradna, který představuje nejrozšířenější variantu sezónně využívaného objektu v extravilánu obcí v oblasti Javorníků. V ulicové zástavbě jsou prezentované rolnické usedlosti z Kysúc. V roztroušené sídelní formě zde nalezneme též sezónně využívané objekty z oblasti Kysúc a Javorníků.
V r. 2005 byly návštěvníkům zpřístupněny první dvě usedlosti z Vavrišova a Východné v expoziční části regionu Liptov.
Od r. 2004 funguje při muzeu Občanské sdružení Jahodnické háje, jehož hlavním cílem je všestranný rozvoj celostátní národopisné expozice jako moderní muzejní a prezentační instituce. Občanské sdružení se též zaměřuje na řešení odborných otázek výzkumu, dokumentaci metod odborné práce v oblasti lidového stavitelství a bydlení, řešení projektů další výstavby a provozování muzea, ediční a vydavatelskou činnost zaměřenou na oblast tradiční lidové kultury, spolupráci s místními, státními i nadnárodními organizacemi podobného zaměření.


Ubytování Malá Fatra - chaty a chalupy k pronajmutí

Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.038529 E18.928499

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeBlatnica - zřícenina
Přírodní zajímavostiGaderská dolina - údolí
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - dolní kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - Franklinovský kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - modrý kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - renesanční kaštiel
Hrady, zříceniny, tvrzeSklabiňa - zřícenina
Církevní památkyTurčianské Jaseno - kostel sv. Margity


Zdroj: www.snm-em.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky