Necpaly - modrý kaštiel

Barokně-klasicistní dvoupodlažní kaštiel v obci Necpaly, 15 km JV od Martina


Typ:Zámky a zámecké stavby necpaly3
Kraj:Žilinský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Necpaly
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.necpaly.sk
Návštěva:3.6.2011


Nejstarší osídlení Turčianské kotliny pochází ze střední doby kamenné (2600-2300 př. n. l.), kdy se na Z úpatí Velké Fatry usídlil lid kultury s kanelovanou keramikou. Zabýval se zemědělstvím, chovem dobytka i lovem zvěře, o čemž svědčí nálezy v jeskyni Mažarná a osídlení jeskyň v Gaderské dolině. Souvislejší osídlení se objevuje ve střední době bronzové. Z této doby pochází různé archeologické nálezy. Početná hradiště dokazují, že zde do 2. stol. n. l. žil lid lužické kultury. Po něm přichází Slované, kteří zprostředkovávají styk jižní Evropy s Pobaltím. Oblastí Turca procházelo několik významných cest. Jedna z nich, která se od 13. stol. nazývala "velká cesta", procházela podhůřím Velké Fatry přes Mošovce, Blatnicu, Necpaly, Sklabiňu k Sučanom. Pří této cestě vznikla osada s charakterem ulicovky ve směru Z-V.
První nepřímá písemná zmínka o Necpalech pochází r. 1269, kdy je vzpomínán Pavel z Necpal (Paulus de Nazpal), který byl jedním ze zmocněnců zvolenského župana Michala pro vyřešení majetkových sporů mezi obyvateli Sklabině a bratry Dražkem a Vavřincem z Dražkovic. Ladislav IV. daroval obec Jánovi a Blažejovi a tento rod, který se začal označovat jako rod Necpalských, vlastnil obec až do r. 1479, kdy Blažejem Necpalským vymírá rod po meči.
Konec 15. a zač. 16. stol. je poznamenán spory o majetky Nespalských, které kromě Necpal zahrnovaly i Blatnický hrad a další majetky mimo oblast Turca. Z těchto sporů nakonec vyšel vítězně rod Justh. Andrej Justh z Vígľaša získal Necpaly jako zástavu ještě od Blažeje z Necpal. Tento rod pak vlastnil Necpaly až do konce 19. stol.
V období reformace Justhovci, tak jako většina šlechty v Turci, přijali augsburské vyznání víry. Podle principu Cuius regio, eius religio (koho zem, toho náboženství) evangelickou víru přijala i většina obyvatel Necpal. V období protireformace byly Necpaly tzv. artikulární obcí, což znamenalo, že zde mohl být postaven dřevěný evangelický kostel.
Justhovci podporovali i vzdělanost. Od r. 1592 tu působila latinská vyšší škola, známá pod názvem Nationale institutum hungaricum. V r. 1834 byla přeložena do Martina, kde po krátkém čase zanikla. Koncem 19. stol. se Justhovci dostali na pokraj bankrotu a postupně ztráceli majetky. Hospodářsky nejsilnější rodinou v Necpalech se stali Franklinovci. Prvním členem této rodiny byl Benjamín Franklin, nemanželský syn Dionýza Justha a pravnučky Benjamina Franklina.
V 18. a 19. stol. byly Necpaly hospodářsky poměrně rozvinuté. Byla tu papírna, pivovar a několik mlýnů. Papírna a pivovar byly zrušeny koncem 19. stol. Mlynářství zaniklo až po nástupu komunismu. Mezi světovými válkami byla obec elektrifikovaná. Elektřinu produkovala malá vodní elektrárna. Nejvýznamnějšími památkami v Necpalech jsou čtyři kaštiely: Franklinovský, Renesanční, Modrý a Dolní.

Modrý kaštiel

Modrý kaštiel situovaný na jihozápadní straně náměstí patřil stejně jako ostatní kaštiely v Necpalech rodině Justhovců. Svůj název získal podle barvy fasády. Jedná se o dvoupodlažní, barokně-klasicistní stavbu ze 17. stol. postavenou na půdorysu písmene L. Na J straně přízemí, obrácené od náměstí, bývala otevřená arkádová chodba. Byla pravděpodobně zazděna při adaptaci na dětský domov ve 20. stol. Ve 2. pol. 18. stol. byl kaštiel přestavěn a získal novou fasádu, která je dnes členěná lizénovým rámováním a nadokenními štuky. Hlavnímu průčelí objektu orientovanému do prostoru náměstí dominuje balkon, spočívající na starších renesančních krakorcích. Vstupní dveře na balkon jsou lemované štukovým festonem a perlovcem. V poschodí se nachází pilastry. Část místností je zaklenuta renesančními barokními klenbami. V novodobější historii býval v budově dětský domov. Dnes je kaštiel opuštěný, při pohledu zpředu vypadá poměrně zachovalý, ale jinak je v dezolátním stavu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.985375 E18.967418

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyBlatnica - kaštiel
Hrady, zříceniny, tvrzeBlatnica - zřícenina
Přírodní zajímavostiGaderská dolina - údolí
Města, lidová architekturaMartin - Muzeum slovenské dědiny
Zámky a zámecké stavbyMošovce - kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - dolní kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - Franklinovský kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - renesanční kaštiel
Hrady, zříceniny, tvrzeSklabiňa - zřícenina
Církevní památkyTurčianské Jaseno - kostel sv. Margity


Zdroj: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 2, K-P. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1968 ; www.travelguide.cz ; www.zdruzeniemf.sk ; www.necpaly.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky