Zaječí - kostel sv. Jana Křtitele

Původně gotický kostel z poč. 16. stol. náležící ke skupině jihomoravských opevněných kostelů, 10 km JV od Hustopečí


Typ:Církevní památky zajeci
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Zaječí
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.zajeci.cz
Návštěva:19.7.2009


Ves Zaječí byla založena na poč. 13. stol. a kolonizována německým obyvatelstvem. Poprvé se v písemných pramenech objevuje r. 1222. Jedna čtvrtina, německy Saitz, připadla v r. 1385 jako věno Anně, manželce Hartneida z Lichtenštejna. V r. 1638 byla menší část vsi připojena k lednickému panství, zatímco větší část náležela od r. 1435 ke statku velkopavlovickému. V r. 1848 se Zaječí stalo součástí soudního okresu hustopečského a od r. 1949 bylo začleněno do okresu Břeclav.
Výraznou dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele z r. 1508. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotický s některými architektonickými články z doby jeho vzniku. R. 1848 postihl kostel požár a kostelní střecha a věž shořely. Kostel byl opraven až r. 1860, avšak loď přestala záhy vyhovovat svému účelu, a proto byl kostel r. 1912 přestavěn a 19. srpna 1913 znovu vysvěcen. Ze staré stavby zůstal pouze presbytář.
Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů. Na vnějším plášti kostela je umístěn náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z r. 1585 s českým nápisem. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba ústící u školy. Podzemí pod bývalou farou a kostelem v Zaječí představuje neúplný systém podzemních chodeb defenzivního a únikového charakteru.
S podobným typem podzemí, avšak podstatně rozsáhlejším, se můžeme setkat např. v nedalekém Kurdějově pod opevněným kostelem, který byl stejně jako v Zaječí zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Chodby v Zaječí mají zřejmě dvě základní časové etapy. První fáze (13.–15. stol.) pravděpodobně souvisí se zbudováním fary staršího románského kostela na poč. 13. stol. Tehdy byly v Zaječí izolované lochy pravděpodobně téměř pod každou usedlostí.
Druhá, nejdůležitější fáze využití chodeb (16.–19. stol.) proběhla nejspíše po výstavbě pozdně gotického kostela v r. 1508. Do té doby byly asi v provozu dnes již neexistující větve chodeb vedoucích z fary pod presbytář kostela a z chrámové lodi pod náves a k blízké budově školy.
Kostel byl opevněn na poč. 16. stol., tedy v době svého vzniku nebo záhy poté, pravděpodobně z důvodu předchozích husitských nepokojů či obrany proti hrozícímu tureckému útoku na Moravu. V tomto období byla zřejmě také vybudována a zprovozněna současná známá část podzemních chodeb.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.872178 E16.773822

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeDěvičky (Dívčí hrady, Maidenburg) - zřícenina
Muzea, galerie, výstavyDolní Věstonice - Archeologická expozice
Muzea, galerie, výstavyHustopeče - Dům U Synků
Církevní památkyHustopeče - kaple sv. Rocha
Přírodní zajímavostiKalendář věků - národní přírodní památka
Hory a rozhlednyKraví hora - rozhledna
Církevní památkyKurdějov - kostel sv. Jana Křtitele
Hory a rozhlednyMinaret - rozhledna
Města, lidová architekturaModré hory - sdružení obcí
Města, lidová architekturaNěmčičky - obec


Zdroj: www.rmm.cz ; www.zajeci.cz ; zajimavosti.infocesko.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky