Lipý - zřícenina

Zříceniny hradu v blatné poloze v nároží města Česká Lípa, 10 km J od Nového Boru


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze lipy
Kraj:Liberecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Lipý
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.lipy.cz
Návštěva:13.6.2010


Se jménem hradu se v predikátu Ronovce Čeňka z Lípy setkáváme k r. 1272. Na poč. 14. stol. hrad získali Berkové z Dubé, kteří ho s přestávkami drželi až do poč. 17. stol. Dne 19. května 1426 bylo město i s hradem dobyto, vypáleno sirotky a stalo se husitskou oporou. Do rukou původních majitelů se navrátilo až r. 1444. Dne 12. dubna 1515 hrad spolu s městem vyhořel a musel být obnovován. Renesanční úpravy se pak táhly až do konce století, v němž byl hrad rozdělen mezi několik majitelů. V r. 1607 se majitelem zámku stal Abraham ze Salhauzenu. Jako pobělohorský konfiskát ho koupil Albrecht z Valdštejna, od něhož přešel na Kounice, v r. 1643 byl poškozen Švédy. Přestal být rezidenčním objektem a naopak začal sloužit utilitárním účelům. Po velkém požáru města byl v r. 1820 pronajímán k různým provozním účelům, až zde došlo ke zřízení rafinerie cukru. Průmyslovými úpravami a přístavbami znešvařený objekt chátral a v r. 1957 byla jeho hlavní budova zbytečně stržena. Později zde v rámci památkových úprav probíhal archeologický výzkum F. Gabriela.
Nejstarší fázi zástavby hradního areálu, vymezeného v blatném terénu rameny Ploučnice, nejspíše představují archeologicky zjištěné pozůstatky dřevěných konstrukcí. Ve 2. pol. 13. stol. zde vznikl hrad, jehož protáhle mnohoúhelný areál vymezila doposud ze značné části dochovaná obvodová hradba charakteru valu na V straně prolomená branou. Za hradbou na S straně nádvoří volně stál mohutný okrouhlý bergfrit, v odkryté úrovni základů s drobným interiérem. V další fázi již ve 14. stol. vznikla kamenná obvodová fortifikace. Palácová budova zaujala SZ nároží. Sousedila s ní snad mladší záchodová věž vystupující z obrysu hradu. Další zástavba této fáze nám doposud uniká. Někdy na poč. 14. stol. se k hradu přiléhající osada změnila je jedno z největších poddanských měst v Čechách. Výrazné přestavby se hrad dočkal v době vlády Václava IV. na sklonku 14. stol. Tehdy vznikl výstavný objekt na J straně, z něhož se pod strženou mladší zámeckou budovou dochovaly zejména dva zajímavé sklepy, zaklenuté lomenými valenými klenbami provedenými ze štuk a opatřenými konzlolovitými žebry neznámeho účelu v Z čelech. Další modernizace hradu byla nepochybně vyvolána praktickými zkušenostmi z doby husitských válek. Starou, i nově směrem do města prolomenou bránu zajistily čtverhranné před hradbu předstupující branské věže. Hrad byl nejpozději v této době, minimálně na straně proti městu, opatřen parkánem. Poslední středověká stavební fáze náleží době jagellonské. Tehdy byla zvýšena obvodová hradba a na S straně se k ní zevnitř přiložil nový klenutý palác, ve vyšší úrovni osvětlovaný rozměrným dochovaným oknem, které prolamuje hlavní hradbu. Této době lze zřejmě přičíst i objekt při V bráně. O středověké podobě a rozsahu předhradí doposud prakticky nic nevíme.
Lipý je mimořádně zajímavým objektem, dokumentujícím vývoj hradu ve velkém poddanském městě. Představuje poměrně vzácnou aplikaci bergfritového typu na rovinném, blatném staveništi. Mimořádně poučné jsou i výsledky archeologického výzkumu, které zcela změnily závěry a vyvrátily hypotézy o podobě hradu, učiněné na základě stavu vědomostí před jeho zahájením.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.68387 E14.5393

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyČervený dům - zámek
Církevní památkyČeská Lípa - kostel Povýšení sv. Kříže
Církevní památkyČeská Lípa - proboštství cisterciáků s kostelem sv. Maří Magdalény
Církevní památkyHostíkovice - kostel Nejsvětější Trojice
Hrady, zříceniny, tvrzeHrad u Kvítkova (Pustý hrad, Kvítkov, Frýdlant) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJestřebí - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJiljov - tvrz
Hrady, zříceniny, tvrzeKvítkov - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeLoubí - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeMilčany (Vítkovec) - zřícenina


Zdroj: Durdík, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-62-1 ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky