Krupka - bazilika Panny Marie Sedmibolestné

Barokní poutní kostel obklopený sedmi hranolovými kaplemi od známých italských architektů, 8 km SV od Teplic


Typ:Církevní památky sedmibolestna
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Krupka
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.krupka-mesto.cz
Návštěva:4.4.2009


Podle legendy v době husitských válek vyplenili husité nedaleký klášter Božího hrobu ve Světci. Zachránilo se jen několik řeholnic, které se schovaly v lesích okolo Krupky a postupně umíraly. Před válečným běsněním uchránily jen sošku piety, kterou poslední žijící řeholnice ukryla do dutiny ve staré lípě. Po čase přišla do těchto míst mladá dívka na trávu. V tom ji ruku ovinul had. Dívka se ulekla, ale Panna Marie ji zachránila. Pověst posvátného místa posílily i zkazky o záchraně křižáků prchajících z masakru po bitvě Na běhání r. 1426 a zdejší léčivý pramen.
Po zklidnění situace ve 2. pol. 15. stol. byla v místě postavena dřevěná kaplička, do které byla zázračná soška umístěna. S rostoucí oblibou místa ji do konce století nahradil pozdně gotický kostelík neznámého vzhledu. R. 1587 byli ke kostelu uvedeni jezuité, kteří s přestávkami v l. 1773–1853 a v l. 1950–1990 spravují areál dodnes. Nedílnou součástí poutního kostela je i komplex bývalého jezuitského kláštera s biskupským gymnáziem založeným v r. 1679.
V l. 1701-1706 byl na místě původního kostela v centru Bohosudova postaven dominantní barokní chrám Panny Marie Sedmibolestné, obkroužený eliptickým ambitem se sedmi kaplemi, novou rezidencí a školní budovou. Celý komplex projektovali italští architekti Giulio a Octavio Broggiové. Nová školní budova byla postavena na přelomu 19. a 20. stol.
R. 1952 zabrala areál rezidence a školy armáda. Od r. 1968 se zde nacházela největší základna okupačních vojsk v tehdejším Severočeském kraji. Kostel s ambitem zůstaly přístupné, organizované poutě však ustaly. V r. 1991 se do Bohosudova vrátili jezuité, kteří zde provozují církevní školu a gymnázium. Areál kostela a ambitu se průběžně rekonstruuje.
Poutní kostel je postaven podle vzoru jezuitského chrámu Il Jesú v Římě, tedy jako jednolodní stavba s neprůchozími bočními kaplemi. Západní průčelí vrcholí dvěma hranolovými věžemi s cibulovými báněmi, závěr je půlválcový. Na kostele je umístěna řada soch světců. Vnitřní zařízení pochází většinou z 1. pol. 18. stol. s baldachýnovým oltářem a kazatelnou od Fr. Tollingera a malbami Ignáce Raaba. Ambit má eliptický tvar, směrem do nádvoří se otevírá částečně zasklenými arkádami. Zevně se k němu připojuje sedm hranolových kaplí, tvarově odvozených od kaple sv. Jana Křtitele v Litoměřicích. U jižního ramene ambitu stojí okrouhlá studniční kaple, částečně zapuštěná do terénu. V minulosti bývalo v kostele nejméně osm zvonů - dva na jižní věži, pět na severní věži a jeden v sanktusníku. Dnes se zde nacházejí pouze dva – v severní průčelní věži visí zvon od Matěje Špice z r. 1541 s českým nápisem a v sanktusníku zvon z r. 1713 od Jana Baltazara Crommela. Zvononosná konstrukce pochází z r. 1923. V lucerně jižní věže se nacházejí dva zvonovinové hodinové cimbály.
V r. 2010 uplyne 400 let od konání první poutě na toto proslulé mariánské poutní místo. U příležitosti tohoto výročí bude v areálu baziliky umístěna výstava uspořádaná ve spolupráci Města Krupka, Římskokatolické farnosti Bohosudov a Občanského sdružení Královské horní město Krupka.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.681674 E13.871945

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyDubí - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Hory a rozhlednyKomáří vížka - rozhledna
Církevní památkyKrupka - kaple sv. Wolfganga
Hrady, zříceniny, tvrzeKrupka (Rosenberg) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeKyšperk (Supí hora, Geiersberg, Unčín) - zřícenina
Technické zajímavostiBohosudov-Komáří vížka - lanová dráha
Hrady, zříceniny, tvrzeStarý Dvůr - tvrziště
Technické zajímavostiStarý Martin - štola


Zdroj: cs.wikipedia.org ; www.hrady.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky