Starý Dvůr - tvrziště

Poměrně dobře dochované tvrziště při horní cestě z Krupky do Bohosudova, 6 km S od Teplic


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze starydvur
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Starý Dvůr
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.starydvur.estranky.cz
Návštěva:4.5.2014


Počátky tvrze Starý Dvůr při horní cestě z Krupky od kostela sv. Anny k Bohosudovu jsou dodnes nejasné. Tvrz vznikla jako vesnické opevněné sídlo drobného feudála či bohatého měšťana v průběhu 14. nebo nejpozději na poč. 15. stol. August Sedláček se domníval, že byla tvrz r. 1426 při pronásledování prchajících křižáků po bitvě u Ústí nad Labem vypleněna, ale pro toto tvrzení neexistují žádné věrohodné důkazy. První písemná zmínka o Starém Dvoru pochází až z r. 1443, kdy byla tvrz v držení majitele ze zámožné patricijské rodiny Martina Hengsta. Ten předal polovinu svého majetku synovi Lorencovi, druhá část připadla po Martinově brzké smrti jeho druhému synu Petrovi. Ten byl v té době ještě nezletilý a poručnictví nad ním přebrala jeho matka a báňský podnikatel Hanuš Glac, člen další významné měšťanské rodiny z Krupky. Hanuš od mladých Hengstů Starodvorský statek r. 1450 odkoupil, ale jelikož jim zůstal dlužen, byl oběma bratry a jejich matkou pohnán před soud. Statek však nadále zůstal v Glacově držení. R. 1471 získali Hanušovi potomci, Hanuš a Vavřinec, od císaře Fridricha III. rodový znak spolu s titulem "ze Starého Dvora". Glacové byli velmi zámožnou rodinou, která na přelomu 15. a 16. stol. vlastnila statky Červený Hrádek, Kyšperk, Všebořice, Minice, Klíše i hrad Střekov.
Glacové ze Starého Dvora sídlili na tvrzi až do r. 1539, poté se zde vystřídalo několik majitelů, až jej r. 1552 koupili od Ruprechta z Hungerkostu krupští měšťané. Město zboží rozdělilo a r. 1594 rozprodalo. Majitelé však byli vázáni podmínkou, že svůj díl nesmí přenechat žádnému šlechtici. V 90. letech 16. stol. získal tvrz Jiří Klippel a od r. 1614 byla v majetku Diviše Klugeho, hejtmana na hradě Blansku, který po bitvě na Bílé hoře na čas emigroval. Po svém návratu získal zboží zpět a r. 1637 jej prodal císařskému dvorskému komorníkovi Adamu Peceliovi z Adlerheimu. Svobodné sídlo pak bylo přeměněno v zemský statek a r. 1651 prodáno jezuitské koleji v Chomutově. R. 1664 tvrz vyhořela, ale jezuité ji ještě nechali opravit. Později ale začal Starý Dvůr chátrat, především po r. 1773, kdy byl jezuitský řád zrušen, a tvrz přešla do rukou soukromých majitelů a později i města.
Poměrně dobře dochované tvrziště najdeme cca 800 m JV od hradu v Krupce a 150 m od železničního podjezdu v rovině v blízkosti koupaliště. Tvrziště má pravidelný kruhový půdorys o průměru 23-24 m. Na nevysokém centrálním pahorku stávala zřejmě jediná obdélná budova o rozměrech 8 x 11 m se schodišťovým přístavkem v jejím SZ nároží. Přízemí stavby o neznámém počtu pater sestávalo z jediné valeně zaklenuté místnosti. Stejnou klenbou byly opatřeny i sklepní prostory. Tvrz byla chráněna kamennou hradbou obíhající po obvodu pahorku a 15 m širokým vodním příkopem s vyzděnými boky. Příkop přetínal kamenný, 170 cm široký můstek se čtyřmi oblouky vedoucí od dosud existujícího poplužního dvora, který zřejmě k tvrzi Starý Dvůr vždy náležel. Dnes se ve dvoře nachází jakýsi autoservis či vrakoviště.
V této podobě setrvala tvrz až do r. 1883. Za majitele Krügnera pak bylo odstraněno veškeré dochované zdivo, původní sklepy byly zasypány a povrch tvrziště aplanován. Před r. 1980 došlo k necitlivému vybetonování dna a spodních partií vnitřní i vnější stěny příkopu, který byl po r. 1945 adaptován na úpravnu vody pro nově postavené městské koupaliště. Od r. 2008 se o památku zajímají tři nadšenci, kterým se v r. 2010 podařilo za pomoci geocacherů vyčistit příkop od černé skládky a zbavit tvrziště náletových dřevin. Na další akce nejsou bohužel peníze.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.6826458 E13.8662389

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyDubí - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Hory a rozhlednyKomáří vížka - rozhledna
Církevní památkyKrupka - bazilika Panny Marie Sedmibolestné
Církevní památkyKrupka - kaple sv. Wolfganga
Hrady, zříceniny, tvrzeKrupka (Rosenberg) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeKyšperk (Supí hora, Geiersberg, Unčín) - zřícenina
Technické zajímavostiBohosudov-Komáří vížka - lanová dráha
Technické zajímavostiStarý Martin - štola


Zdroj: Encyklopedie českých tvrzí. III. díl, S-Ž. 1.vyd. Praha : Argo,2005. ISBN 80-7203-700-5 ; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 3, Severní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1984 ; Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Kolín – Miro. 1. vyd. Praha : Libri, 1998. ISBN 80-85983-15-X ; www.starydvur.estranky.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky