Zahrádky - zámek

Mohutný renesanční zámek postavený v pol. 16. stol. na místě starší tvrze, 6 km J od České Lípy


Typ:Zámky a zámecké stavby zahradky
Kraj:Liberecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Zahrádky
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.zahradkycl.cz
Návštěva:9.5.2010


Ves Zahrádky se připomíná poprvé r. 1376 jako majetek Mnichovce ze Zahrádek. Není vyloučeno, že větev Mnichovců, vladyků z blízkého Mnichova, si v poslední čtvrtině 14. stol. postavila v Zahrádkách tvrz, na níž pak sídlila. Po r. 1547 vybudoval Jan z Vartemberka na místě tvrze mohutný renesanční zámek. Zakladatel zámku zemřel r. 1595 a nepříliš dlouho poté Vartemberkové o Zahrádky přišli. Jan Jiří z Vartemberka se totiž v l. 1618–1620 aktivně zúčastnil českého stavovského povstání, za což byl r. 1622 odsouzen ke ztrátě majetku a musel odejít ze země. Zahrádecké, jinak též novozámecké panství koupil r. 1623 Albrecht z Valdštejna a připojil je ke svému frýdlantskému vévodství. Zámek v Zahrádkách nechal Albrecht z Valdštejna upravit barokně a zřídit u něj park. Albrecht z Valdštejna byl r. 1634 zavražděn v Chebu, ale jeho manželka Isabella Kateřina, rozená z Harrachu udržela novozámecké panství i přes hrozbu konfiskace až do své smrti. R. 1654 zdědila panství její dcera Marie Alžběta, provdaná za nejvyššího lovčího Rudolfa Kounice. Tím přešly Zahrádky do rukou Kouniců, v nichž zůstaly až do vymření rodu po meči r. 1897. V 70. letech 18. stol. a v době okolo r. 1820 došlo k barokním úpravám zámku i zámecké zahrady. Po smrti posledního Kounice, Albrechta Vincence (1829–1897) vlastnily do r. 1936 zámek příslušnice rodiny, poté jej do zestátnění r. 1945 drželi Lichtenštejnové. Ve 2. pol. 20. stol. sloužil objekt jako domov mládeže ministerstva zahraničního obchodu a středisko jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů. Na přelomu 20. a 21. stol. byl svým současným majitelem, Univerzitou Karlovou, důkladně rekonstruován, vzápětí však přišla náhlá a nečekaná katastrofa. Ve dnech 30. ledna - 2. února 2003 zachvátil Nový zámek v Zahrádkách dravý požár, který jej prakticky úplně zničil. Od té doby je zámek postupně rekonstruován.
Zámek Zahrádky je čtyřídlá dvoupatrová budova s okrouhlými nárožními věžemi, tzv. rondely. Jižní a severní průčelí zámku zdobí trojosé rizality s trojúhelníkovými štíty. Základ barokně přestavěného zámku je renesanční, z doby před r. 1592. Ještě donedávna kryly objekt mansardové střechy z konce 18. stol., nad rizalitem s hlavním vchodem ze střechy vystupovala subtilní věžička. Okolo zámku se rozprostírá rozsáhlý anglický park.
Až do počátku 21. stol. si vnitřní prostory zámku uchovávaly štukovou výzdobu ze 70. let 18. stol. Nejzajímavějším z interiérů býval velký sál s rodinnou galerií Kinských v jižním křídle. Na zámku bývala i pozoruhodná zbrojnice a v jednom z rondelů hvězdárna.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.635703 E14.525036

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyČervený dům - zámek
Církevní památkyČeská Lípa - kostel Povýšení sv. Kříže
Církevní památkyČeská Lípa - proboštství cisterciáků s kostelem sv. Maří Magdalény
Církevní památkyHostíkovice - kostel Nejsvětější Trojice
Hrady, zříceniny, tvrzeHrad u Kvítkova (Pustý hrad, Kvítkov, Frýdlant) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeChudý hrádek - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJestřebí - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJiljov - tvrz
Hrady, zříceniny, tvrzeKvítkov - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeLipý - zřícenina


Zdroj: text a erb přejaty z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky